07:50:10 PM 05 กรกฎาคม 2015 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
    หน้าแรก    วิธีใช้  ค้นหา  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  

สั่งซื้อคู่มือ E-Book ติวสอบรับราชการ ชีตจุฬา สั่งซื้อชีตจุฬาที่นี่ อัพเดท ข่าวการสอบราชการ
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบวิชาการศึกษา  (อ่าน 1017 ครั้ง)
A A A A
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูอยู่
ionpho9
สมาชิกระดับสาม
***

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 140
โพสต์: 8


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: 08:12:03 AM 16 มิถุนายน 2013 »

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
1. ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การมีส่วนร่วม
ข. การกระจายอำนาจ
ค. การกำกับติดตามประเมินผล
ง. การยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. เห็นความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้การ
จัดการศึกษามีคุณภาพ
ก. การวางแผน
ข. การดำเนินการตามแผน
ค. การนิเทศ
ง. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล
3. กระบวนการที่แตกต่างจากข้ออื่น
ก. การวางแผน
ข. การกำกับติดตาม
ค. การนิเทศ
ง. การประเมินผล
4. เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน ท่านคิดว่าควรจะมีการประเมินผลการ
จัดการศึกษาระดับใดบ้าง
ก. ระดับสถานศึกษา
ข. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ระดับชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การจัดทำสาระของหลักสูตร
ข. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
               ค. แนวทางการจัดและประเมินผล
               ง. การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์

6. กิจกรรมต่อไปนี้ไม่ใช่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีและรายภาค
ข. การกำหนดสาระการเรียนรู้รายปีและรายภาค
ค. การกำหนดเวลาจำนวนหน่วยกิต สำหรับสาระการเรียนรู้
ง. ผลงานวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
7. เป็นขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ก. วิเคราะห์ วางแผน เก็บข้อมูล สรุปผลรายงาน
ข. วางแผน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลนำไปใช้
ค. วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ เก็บข้อมูลสรุปผล
ง. เก็บข้อมูล วางแผน วิเคราะห์ สรุป รายงานผล
8. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการวิจัยในลักษณะใด
ก. การวิจัยในชั้น
ข. การวิจัยเพื่อพัฒนา
ค. การวิจัยเพื่อใช้เป็นผลงานวิชาการ
ง. การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
9. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การจัดทำสาระของหลักสูตร
ข. การจัดหน่วยการเรียนรู้
ค. การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้
ง. การกำหนดอัตราเวลาเรียน
10. กำหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและกำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้
               ก. ช่วงชั้นที่ 1
             ข. ช่วงชั้นที่ 2
               ค. ช่วงชั้นที่ 3
               ง. ช่วงชั้นที่ 4


11.ข้อใด คือเกณฑ์พิจารณาที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้
               ก. 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต
            ข. 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต
              ค. 20 ชั่วโมงต่อปีมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต
              ง. 40ชั่วโมงต่อปีมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต
12. ไม่มีในคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             ก. ชื่อรายวิชา
             ข. จำนวนเวลา หน่วยกิต
             ค. สื่อการเรียนรู้
             ง. มาตรฐานการเรียนรู้
13. ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนโดยปฏิบัติโครงงานอย่างน้อยกี่โครงงาน
            ก. 1 โครงงาน
           ข. 2 โครงงาน
           ค. 3 โครงงาน
          ง. เป็นดุลยพินิจโรงเรียน
14. การจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีแผนการเรียนรู้ของใครบ้าง
         ก. แผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
       ข. แผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
        ค. แผนการจัดการเรียนรู้ร่วม
        ง. เฉพาะ ก และ ข
15. สถานศึกษาต้องคำนึงถึงเรื่องใดในการจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
      ก. วัย
       ข. วุฒิภาวะ
      ค. ความแตกต่างบุคคล
     ง. ถูกทุกข้อ

16. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           ก. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
           ข. กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด
          ค. กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมทางการเมือง
          ง. กิจกรรมประเภทบริการ
17. สถานศึกษาร่วมกับชุมชนกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้านใดบ้าง
          ก. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
          ข. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีไทย
          ค. ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย
         ง. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมไทย
18. การประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นการประเมินในลักษณะใด
          ก. การประเมินเพื่อตัดสินผล
          ข. การประเมินเพื่อสร้างเสริม
          ค. การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา
          ง. การประเมินรอบด้าน
19. การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านใด
          ก. การอ่าน การคิด การใช้คอมพิวเตอร์
          ข. การเขียน การคิดวิเคราะห์ การใช้ อังกฤษ
         ค. การอ่าน การเขียน การคิด การใช้คอมพิวเตอร์
       ง. การอ่าน การเขียน การคิด และการใช้ภาษาอังกฤษ
20. การฝึกให้เขียนหนังสือเป็นเล่มเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด
        ก. ช่วงชั้นที่1
        ข. ช่วงชั้นที่ 2
       ค. ช่วงชั้นที่ 3
       ง. ช่วงชั้นที่ 4


21. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อใดที่สัมพันธ์กันที่สุด
              ก. ช่วงชั้นที่1 / เน้นการคิดวิเคราะห์
             ข. ช่วงชั้นที่ 2 / เน้นตามความสนใจผู้เรียน
             ค. ช่วงชั้นที่ 3 / เน้นความเป็นอิสระ
            ง. ช่วงชั้นที่ 4 / เน้นความพร้อมในการศึกษาต่อ
22. เป็นกระบวนการแรกของการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
            ก. การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
           ข. การกำหนดวิสัยทัศน์
           ค. การจัดหลักสูตรสถานศึกษา
          ง. การกำหนดสาระการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
23. ใครเป็นผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
          ก. ผู้บริหารสถานศึกษา
         ข. ผู้ปกครอง ชุมชน
         ค. คณะกรรมการสถานศึกษา
          ง. ทุกฝ่ายร่วมกัน
24. ใครเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ก. ผู้บริหารโรงเรียน
          ข. ครูผู้สอน
          ค. สถานศึกษา
          ง. กรมวิชาการ
25. ข้อใดคือความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้อง
         ก. หลักสูตรของตนเอง
         ข. หลักสูตรท้องถิ่น
         ค. การเรียนรู้และประสบการณ์
         ง. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

26. ผลลัพธ์ที่อันเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
               ก. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้
              ข. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านจิตวิญญาณจริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม
              ค. สร้างผู้เรียนให้พร้อมเป็นผู้บริโภคตัดสินใจแบบมีข้อมูลและเป็นอิสระ
              ง. ถูกทุกข้อ
27. ข้อใดเป็นการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้นำในด้านวิชาการ
             ก. พัฒนาเป็นครูแกนนำ ครูต้นแบบ
             ข. จัดประชุมอบรมสัมมนา
            ค. กำหนดครูพี่เลี้ยง ครูพัฒนาหลักสูตร
            ง. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
28. การเทียบโอนผลการเรียนรู้สถานศึกษาต้องดำเนินการตามข้อใด
           ก. เทียบโอนได้สำหรับการศึกษาทุกรูปแบบ
           ข. พิจารณาจากความรู้ ทักษะและประสบการณ์
           ค. เทียบโอนโดยยึดกฎกระทรวง
           ง. เทียบโอนตามกฎกระทรวงและระเบียบที่กำหนด
29. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การจบการศึกษาภาคบังคับ
         ก. ได้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มและได้หน่วยกิตครบ ได้รับการตัดสินผลการเรียน
       ข. ผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
       ค. ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
       ง. เข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
30. ใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       ก. กระทรวงศึกษาธิการ
       ข. กรมวิชาการ
       ค. สถานศึกษา
      ง. คณะกรรมการสถานศึกษา

31. การจัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นใดที่เริ่มเน้นเข้าสู่เฉพาะทางมากขึ้น มุ่งเน้นความสามารถความคิดระดับสูง ความถนัด ความต้องการของผู้เรียนทั้งในด้านอาชีพ การศึกษาเฉพาะทาง ตลอดจนการศึกษาต่อ
               ก. ช่วงชั้นที่ 1
               ข. ช่วงชั้นที่ 2
               ค. ช่วงชั้นที่ 3
               ง. ช่วงชั้นที่ 4
32. ข้อใดไม่ใช่การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              ก. การวัดและประเมินผลผู้เรียน
             ข. การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
             ค. การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา
             จ. การประเมินผลคุณภาพระดับชาติ
33. จบการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงจบการศึกษาชั้นใด
            ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
            ข. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
            ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
            ง. ข้อ ข และ ข้อ ค ถูก
34. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ก. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และได้รับการตัดสินผลการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
           ข. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
           ค. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
           ง. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานตามสถานศึกษากำหนด
35. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับหมายถึงจบชั้นใด
           ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
           ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9
           ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
           ง. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
36. กระบวนการที่ครูผู้สอน ได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศแสดงพัฒนาการความก้าวหน้า ความสำเร็จและนำไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ก. การวางแผนการเรียนรู้   
ข. การจัดการเรียนรู้
ค. การวัดผลการเรียนรู้
ง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
37. ผู้เรียนระดับชั้นใดที่ไม่ต้องได้รับการประเมินคุณภาพระดับชาติ
ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ค. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ง. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
38. ข้อใดคือลักษณะของสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่องตลอดชีวิต
ข. ครอบคลุม เพียงพอ
ค. มีคุณค่า น่าสนใจ เข้าใจง่าย
ง. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันจัดทำ
39. การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับช่วงชั้นใด
ที่มีหลักการ ทฤษฎีที่ยาก ซับซ้อน อาจจัดแยกเฉพาะ
ก. ช่วงชั้นที่ 1
ข. ช่วงชั้นที่ 2
ค. ช่วงชั้นที่ 3
ง. ช่วงชั้นที่ 4
40. ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่างๆ
กับหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตจริง หรือสาระที่กำหนดขึ้นมา เป็นการจัดการการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลักษณะใด
ก. แบบโครงงาน
ข. แบบรายวิชา
ค. แบบบูรณาการ
ง. แบบเชื่อมโยง41. ผู้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
ก. อธิบดีกรมวิชาการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. นายกรัฐมนตรี
42. โรงเรียนโดยทั่วไปเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษาใด
ก. 2545                   ข. 2546
ค. 2547                   ง. 2548
43. เรื่องใดไม่ได้กล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. หลักการจุดมุ่งหมาย
ข. โครงสร้างการจัดหลักสูตร
ค. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้
ง. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนและผู้ปกครอง
44. เหตุผลจำเป็นที่สุดที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ
ก. ต้องการให้เด็กไทยดี มีปัญญา มีความสุข
ข. หลักสูตรเก่าหล้าหลัง ล้มเหลว
ค. ความก้าวหน้าทางวิทย์ เทคโนฯ ตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจของประเทศ
ง. รัฐธรรมนูญกำหนดให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
45. กฎหมายใดกำหนดให้มีการจัดทำหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ข. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ค. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ง. ทุกข้อล้วนมีส่วนกำหนด
46. ไม่ใช่หลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การศึกษาเพื่อเอกภาพนโยบายหลากหลายปฏิบัติ
ข. การศึกษาเพื่อปวงชน
ค. การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ง. เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ47.ในหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโครงสร้างที่ยึดหยุ่นได้ ยกเว้นข้อใด
ก. ด้านผู้เรียน
ข. ด้านสาระ
ค. ด้านเวลา
ง. ด้านการจัดการเรียนรู้
48. มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ
ก. หลักการของหลักสูตร
ข. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ค. สาระการเรียนรู้
ง. โครงสร้างหลักสูตร
49.หลักการและจุดหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ข้อ
ก. หลักการ 4 ข้อ จุดมุ่งหมาย 5 ข้อ
ข. หลักการ 5ข้อ จุดมุ่งหมาย 6 ข้อ
ค. หลักการ 4 ข้อ จุดมุ่งหมาย 8ข้อ
ง. หลักการ 5 ข้อ จุดมุ่งหมาย 9 ข้อ
50. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเกี่ยวกับช่วงชั้นไว้ตามข้อใด
ก. 3 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 3 ชั้น
ข. 3 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 4 ชั้น
ค. 4 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 3 ชั้น
ง. 4 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 4 ชั้น
51.ไม่ใช่สาระการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. คณิตศาสตร์
ข. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. สุขศึกษาและพละศึกษา
ง. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
52. สาระการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ได้แก่
ก. สุขศึกษา พลศึกษา
ข. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ค. สังคมศาสตร์และวัฒนธรรม
ง. ภาษาต่างประเทศ

53. ไม่ได้กำหนดเป็นสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ศิลปะ
ข. ภาษาไทย
ค. สิ่งแวดล้อม
ง. คณิตศาสตร์
54. กิจกรรมแนะแนวจัดอยู่ในกลุ่มใดของโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สาระการเรียนรู้
ข. มาตรฐานการเรียนรู้
ค. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ง. กิจกรรมเสริมผู้เรียน
55. ใครเป็นผู้กำหนดสาระการเรียนรู้สำหรับตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้
เรียนแต่ละคน
ก. กรมวิชาการ
ข. หลักสูตรแกนกลาง
ค. หลักสูตรท้องถิ่น
ง. สถานศึกษา
56. มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ลกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. มาตรฐานการเรียนรู้แกน
ข. มาตรฐานการเรียนรู้ร่วม
ค. มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาพื้นฐาน
ง. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
57. ช่วงชั้นใดที่จัดหลักสูตรเป็นหน่วยกิต
ก. ช่วงชั้นที่ 1 ข. ช่วงชั้นที่ 2
ค. ช่วงชั้นที่ 3 ง. ช่วงชั้นที่ 4
58. การดำรงชีวิตและครอบครัวเป็นสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด
ก. สุขศึกษาและพละศึกษา
ข. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ค. สังคมศาสตร์และวัฒนธรรม
ง. วิทยาศาสตร์
59. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้สอน             ข. ผู้ชี้นำ
ค. ผู้ถ่ายทอดความรู้          ง. ผู้ส่งเสริมช่วยเหลือ
60. การจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันจัดการเรียนการสอน โดยอาจยึดหัวข้อเกี่ยว
กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วบูรณาการเชื่อมโยง
ก. การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว
ข. การบูรณาการแบบคู่ขนาน
ค. การบูรณาการแบบจิตวิทยา
ง. การบูรณาการแบบโครงการ
61. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในกลุ่มสาระที่จำเป็นสำหรับพื้นฐานทางวิชาการและการเรียนรู้
ก. ภาษาไทย
ข. วิทยาศาสตร์
ค. สุขศึกษา
ง. คอมพิวเตอร์
62. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 ที่เป็นสาระวิชาพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสุขภาพ สุนทรียภาพ
บุคลิกภาพ การแสดงออกและทักษะการจัดการ
ก. ดนตรี กีฬา
ข. ศีลธรรม จริยธรรม
ค. ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ง. วิทยาศาสตร์
63. จุดเน้นในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระใด ที่ให้เน้นความสามารถด้านการพูดและการโต้ตอบซึ่งจำเป็นในการสื่อสาร เน้นการอ่านเก็บใจความให้เข้าใจ และให้ความสำคัญกับการเขียนภาษา
ให้ถูกต้อง
ก. ภาษาไทย
ข. ภาษาอังกฤษ
ค. วิทยาศาสตร์
ง. คณิตศาสตร์
64. "มุ่งเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ให้อ่านออกเขียนได้ รวมทั้งภาษาอังกฤษ การคิดคำนวณเป็น
รู้จักการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อ" เป็น
เป้าหมายในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของการศึกษาระดับใด
ก. ระดับปฐมวัย
ข. ระดับการศึกษาภาคบังคับ
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
65."คอร์สแวร์" สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
ก. การพัฒนาครู
ข. วิธีการสอนของครู
ค. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ง. การพัฒนาเครือข่าย
66. ประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 หมายถึงเอกสารตามข้อใด
ก. ปพ.1                ข. ปพ.2
ค. ปพ.3             ง. ปพ.4
67. ใครมีอำนาจลงนามในเอกสาร ข้อ 66
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ประธานกรรมการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ข้อ ก  และ ข ร่วมกัน
68. จากข้อ 66 เมื่อผู้จบการศึกษาขอรับพ้นกำหนด 10  ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา ให้สถานศึกษาเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมฉบับละกี่บาท
ก. 10 บาท             ข. 20 บาท
ค.30 บาท             ง. ไม่เกิน 100 บาท
69. ใครมีอำนาจในการสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารตามข้อ 66
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ประธานกรรมการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ข้อ ก    หรือ ค ตามความเหมะสม
70. ข้อใดหมายถึงแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ปพ.1             ข. ปพ.2
ค. ปพ.3             ง. ปพ.4
71. การวิจัยมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. เป็นการลองผิดลองถูก
ข. เป็นการศึกษาอย่างมีระบบ
ค. เป็นการสำรวจสภาพปัญหา
ง. เป็นการวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ
72. การแสวงหาความรู้วิธีใด เป็นการหาความรู้โดยใช้หลักเหตุผล
ก. โดยการหยั่งรู้
ข. โดยการลองผิดลองถูก
ค. โดยการอนุมาน - อุปมาน
ง. การสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ
73. ข้อใดเรียงลำดับของกระบวนการวิจัยได้ถูกต้อง
ก. กำหนดปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ข. กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ค. ตั้งสมมติฐาน กำหนดปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ง. ตั้งสมติฐาน กำหนดปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูล สรุป
74. ข้อใด อาจไม่ใช่ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักวิจัย
ก. หลักวิธีวิจัย
ข. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ค. ระบบการศึกษาของสังคม
ง. ความรู้ในสาขาที่ต้องการทำวิจัย
75. จรรยาบรรณของนักวิจัยข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม
ข. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษา
ค. มีพื้นความรู้ในสาขาที่ทำการวิจัย
ง. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
76. ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด“การศึกษาปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาอ.เมือง จ.สกลนคร”
ก. การวิจัยเชิงอนาคต
ข. การวิจัยเชิงทดลอง
ค. การวิจัยเชิงบรรยาย
             ง. การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ

77. ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด“การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในจังหวัดสกลนคร ระหว่างการสอนแบบโครง
งานและการสอนแบบบรรยาย”
ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
ข. การวิจัยเชิงบรรยาย
ค. การวิจัยเชิงทดลอง
ง. การวิจัยเชิงคุณภาพ
78. หัวข้อปัญหาวิจัยใด ตั้งชื่อได้เหมาะสมที่สุด
ก. เจตคติที่มีต่อวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฏสกลนคร
ข. เจตคติต่อวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
สกลนคร จังหวัดสกลนคร
ค. การเปรียบเทียบความสนใจของนักเรียนระหว่างการอ่านและการเล่านิทานให้ฟัง
ง. ผลของการพัฒนาทักษะในการรำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้น ป. 6
79. ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด"พัฒนาการหลักสูตรประถมศึกษาของประเทศไทย"
ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
ข. การวิจัยเชิงบรรยาย
ค. การวิจัยเชิงทดลอง
ง. การวิจัยเชิงคุณภาพ
80. ข้อใด ไม่ใช่ตัวแปร
ก. เพศ
ข. ศาสนา
ค. จังหวัดเชียงใหม่
ง. ระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน
81. ลักษณะงานวิจัยตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. สามารถพิสูจน์ได้ทุกขั้นตอน
ข. หาคำตอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ค. มีขั้นตอนและระบบการศึกษาอย่างสมบูรณ์
ง. เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องการศึกษา82. ข้อใด กล่าวถูกต้อง
ก. การวิจัยให้ประโยชน์แก่ผู้บริหารมากกว่าครู
ข. การวิจัยให้ประโยชน์แก่ผู้ทำวิจัยมากกว่าผู้นำผลการวิจัยไปใช้
ค. การวิจัยให้ประโยชน์แก่ผู้นำผลการวิจัยไปใช้ มากกว่าผู้ทำวิจัย
ง. การวิจัยให้ประโยชน์แก่ครูมากกว่าผู้บริหาร
83. งานวิจัยเรื่องใด เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย
ก. การศึกษานิทานพื้นบ้านของอำเภอสามโคก
ข. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่ออาชีพครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาคุรุทายาท
ค. การวิเคราะห์โปรตีนจากเห็ด
ง. การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของถั่วเมื่อใช้ปุ๋ยสูตรต่างกัน
คำชี้แจง จากชื่องานวิจัยต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถาม ในข้อ 84 –85
"ความรู้และการปฏิบัติตนในการใช้สารเสพติดของผู้ขับขี่ยานพาหนะ" โดยกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ เพื่อศึกษาระดับความรู้ และการปฏิบัติตนในการใช้สารเสพติดของผู้ขับขี่รถประจำทาง รถ
บรรทุกสิบล้อ และรถแท็กซี่ ในกรุงเทพมหานคร"
84. งานวิจัยเรื่องนี้มีประโยชน์ต่อใครมากที่สุด
ก. ผู้ขับขี่รถทุกประเภท
ข. เจ้าของรถแท็กซี่และรถบรรทุกสิบล้อ
ค. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ปราบปรามและป้องกันยาเสพติด
ง. ผู้โดยสารรถประจำทางและรถแท็กซี่
85.งานวิจัยในข้อ 84 จัดเป็นงานวิจัยประเภทใด
ก. วิจัยเชิงสำรวจ
ข. วิจัยเชิงความสัมพันธ์
ค. วิจัยเชิงพัฒนาการ
ง. วิจัยพื้นฐาน
86. อาจารย์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ควรจะศึกษางานวิจัยเรื่องใด
ก. ทัศนคติของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ข. การพัฒนาสไลด์ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์
ค. ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ง. การพัฒนากระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร์


87. จากสมมุติฐานที่กำหนด ให้ข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ “นักเรียนเพศชายมีความรับผิดชอบมากกว่า
นักเรียนเพศหญิง”
ก. นักเรียน
ข. เพศของนักเรียน
ค. ความรับผิดชอบของนักเรียน
ง. โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่
88. จากข้อ 87 ข้อใดเป็นตัวแปรตาม
ก. นักเรียน
ข. เพศของนักเรียน
ค. ความรับผิดชอบของนักเรียน
ง. โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่
89. สมมุติฐานการวิจัย ข้อใดดีที่สุด
ก. การสอนแบบทีมดีกว่าการสอนแบบครูคนเดียว
ข. นักเรียนชายมีความเชื่อโชคลางน้อยกว่านักเรียนหญิง
ค. วิธีสอนแบบอภิปรายเชื่อว่าจะให้ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าวิธีสอนแบบบรรยาย
ง. เด็กในเมืองน่าจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเด็กในชนบท
90. “ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนหมายถึง การรับรู้พฤติกรรม เหตุการณ์สถานที่ หรือลักษณะใดๆ ใน
โรงเรียนที่นักเรียนสังเกตหรือรับรู้ได้” ข้อความนี้หมายถึงข้อใด
ก. จุดมุ่งหมายของการวิจัย
ข. สมมุติฐานการวิจัย
ค. นิยามศัพท์เฉพาะ
ง. ข้อตกลงเบื้องต้น
91. สมมติฐานการวิจัยที่ว่า “ผู้บริหารที่มีความรู้”ทางจิตวิทยาการปกครองลูกน้องได้ดีกว่าผู้บริหารที่มี
ความรู้ทางจิตวิทยาจากสมมติฐาน ข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ
ก. การปกครองลูกน้อง
ข. ผู้บริหารที่มีความรู้ทางจิตวิทยา
ค. ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ทางจิตวิทยา
ง. ผู้บริหารที่มีความรู้และไม่มีความรู้ทางจิตวิทยา
92. คำกล่าวในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การวิจัยทุกอย่างล้วนมุ่งเพื่อแก้ปัญหาทั้งสิ้น
ข. การวิจัยเป็นข้อมูลรากฐานในการวางแผนและบริการการศึกษา
ค. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการส่วนใหญ่จะปรากฏในระดับมหาวิทยาลัย
ง. การวิจัยทางการศึกษาของไทยเป็นสิ่งสร้างเสริมความเป็นไทย ทางการศึกษาของ
ประเทศไทย
93. ส่วนที่ชี้ให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร ตรงกับข้อใด
ก. ชื่อเรื่องการวิจัย
ข. สมมติฐานการวิจัย
ค. จุดมุ่งหมายของการวิจัย
ง. กรอบแนวคิดในการวิจัย
94. การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยการเปรียบเทียบวิธีสอน ควรใช้วิจัยประเภทใด
ก. Action Research
ข. Applied Research
ค. Experimental Research
ง. Descriptive Research
95. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการวิจัย
ก. ช่วยในการกำหนดนโยบาย
ข. ช่วยให้ค้นพบทฤษฎีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
ค. ช่วยให้การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ง. ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการให้มีผลการวิจัยมากขึ้นและนำผลการวิจัยไปใช้
96. การวิจัยทางการศึกษาเป็นการวิจัยประเภทใด
ก. การวิจัยเชิงประยุกต์
ข. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
ค. การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
ง. การวิจัยขั้นพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์

97. ทำไมการวิจัยจึงต้องอาศัยสถิติมาก
ก. เพราะสถิติเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สรุปคุณสมบัติของข้อมูลอย่างมีเหตุผล
ข. เพราะสถิติเป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งเป็นอยู่ในกลุ่มทักษะอันเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้
ค. เพราะสถิติเป็นตัวเลขที่ใช้แทนข้อมูลเชิงคุณภาพทำให้แปลผลได้ถูกต้องชัดเจน
ง. เพราะสถิติเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยชนิดต่าง ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของบรรดานักวิจัย
98. ข้อใดเป็นตัวแทนของข้อมูลที่นิยมใช้และรู้จักกันแพร่หลายที่สุด
ก. มัธยฐาน
ข. ฐานนิยม
ค. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ง. ค่าเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต
99. ข้อใดที่บอกให้เราทราบว่าข้อมูลของกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
ก. มัธยฐาน
ข. ฐานนิยม
ค. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ง. ค่าเฉลี่ย
100. ข้อใดทำให้ระบบการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ก. ขาดการกำหนดปัญหาที่ต้องแก้ไข
ข. ขาดการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อ
ค. ขาดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานที่จัดการเรียนการสอน
ง. ขาดการเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง

                                           เฉลยวิชาการศึกษา ชุดที่ 1
  1. ค       2.ง       3.ก      4.ง     5.ค      6.ง      7.ค      8.ง      9.ค    10.ง
11.ข    12.ค     13.ก    14.ง    15.ง     16.ค    17.ก    18.ค    19.ค    20.ก
21.ง    22.ข     23.ง   24.ข    25.ค     26.ง    27.ง    28.ง    29.ก    30.ค
31.ง    32.ก    33.ข    34.ก    35.ค     36.ง    37.ก    38.ค    39.ง    40.ค
41.ค    42.ข    43.ง    44.ค    45.ข    46.ค     47.ก     48.ข    49.ง    50.ค
51.ค    52.ค    53.ค    54.ค    55.ง     56.ค     57.ง     58.ข    59.ง   60.ข
61.ค    62.ก    63.ข    64.ข    65.ค    66.ข     67.ง     68.ค    69.ค   70.ค
71.ข    72.ค   73.ข    74.ค    75.ง     76.ค     77.ค        78.ข    79.ก    80.ค
81.ข    82.ค    83.ก    84.ค    85. ก     86.ง    87.ข     88.ค    89.ข    90.ค
91.ง    92.ก    93.ก    94.ค    95.ค    96.ก    97.ค    98.ง    99.ค    100.ง
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ionpho9
สมาชิกระดับสาม
***

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 140
โพสต์: 8


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: 08:12:38 AM 16 มิถุนายน 2013 »

                                                            แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
วิชาการศึกษา ชุดที่ 2
1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 มาตราใด
ก. มาตรา 43
ข. มาตรา 81
ค. มาตรา 289
ง. มาตรา 336
2. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การศึกษานอกระบบ
ง. การศึกษาในระบบ
3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ก. ให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการจัดการศึกษาซึ่งไม่น้อยกว่า 12 ปี
ค. การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จะต้องดำเนินภายในปี 2545
เป็นอย่างช้า
ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา
4. จุดเน้นของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ คือข้อใด
ก. ความรู้คู่คุณธรรม
ข. ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้
ค. ความรู้กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ
ง. ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม
5. ตามพรบ. การศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจในด้านใดบ้าง
ก. บริหารบุคคล งบประมาณ บริหารจัดการและบริหารทั่วไป
ข. วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และการมีส่วนร่วม
ค. วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
ง. งบประมาณ บริหารบุคคล การมีส่วนร่วม และการบริหารทั่วไป6. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา
ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ
ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย
7. ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ก. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง. พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
8. จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่างๆ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ที่สำคัญ คือข้อใด
ก. ระยะเวลา ที่จัดการศึกษา
ข. สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ค. ตัวผู้เข้ารับการศึกษา
ง. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร
9. จุดมุ่งหมายสำคัญของการให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน ครอบครัว ท้องถิ่น ร่วมพัฒนาการศึกษาตาม
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ คือข้อใด
ก. ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
ข. ชุมชนมีการแสวงหาความรู้ภายในชุมชน
ค. พัฒนาชุมชนตามสภาพปัญหาความต้องการ
ง. ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
10. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับข้อใดน้อยที่สุด
ก. จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา
ข. เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ต่ำกว่าอุดมศึกษา
ค. สนับสนุนทรัพยากร การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ติดตามตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. นโยบายของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีกี่ด้าน
ก. 4 ด้าน
ข. 5 ด้าน
ค. 6 ด้าน
ง. 7 ด้าน

12. ไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลที่มีพลเอกสุรยุทธจุลานนท์บาล เป็นนายกรัฐมนตรี
ก. ปฏิรูปการเมืองการปกครองและการบริหาร
ข. นโยบายเศรษฐกิจ
ค. นโยบายสังคม
ง. นโยบายด้านการแข่งขัน
13. หลักในการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล คือข้อใด
ก. คุณธรรมนำความรู้
ข. ความรู้คู่คุณธรรม
ค. มีความและคุณธรรม
ง. เศรษฐกิจพอเสียง
14. ข้อใดไม่ใช่นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
ก. กระจายอำนาจให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา
ข. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ
ค. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ง. การมีส่วนร่วมของชุมชน เอกชน ท้องถิ่น
15. บทบาทหน้าที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายปฎิรูประบบราชการปัจจุบันคือข้อใด
ก. การพัฒนาการศึกษา
ข. การพัฒนาบำรุงศาสนา
ค. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ง. ถูกทุกข้อ
16. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.10มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
ก. ปี พ.ศ. 2549
ข. ปีงบประมาณ 2549
ค. ปีการศึกษา 2550
ง. ปีงบประมาณ 2550
17. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548 กำหนดโทษ
สำหรับนักเรียนที่ทำผิดกี่สถาน
ก. 2 สถาน
ข. 3 สถาน
ค. 4 สถาน
ง. 5 สถาน

18. ข้อควรคำนึงในการลงโทษนักเรียน
ก. ไม่ใช้วิธีการรุนแรงแบบกลั่นแกล้ง
ข. ไม่ลงโทษด้วยความโกรธพยาบาท
ค. ไม่ลงโทษนักเรียนที่กำลังเจ็บป่วย
ง. อายุของนักเรียนหรือนักศึกษา
19 . ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ก. การไปอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ
ข. การพาไปนอกสถานศึกษาและไม่ค้างคืน
ค. การพาไปนอกสถานศึกษาและค้างคืน
ง. การพาไปนอกราชอาณาจักร
20. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในโรงเรียน
ก. ลาป่วยไม่ถึง 30 วันผู้มีอำนาจอนุญาตจะให้มีใบรับรองแทพย์มาแสดงก็ได้
ข. การลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาคือลาได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 90 วัน
ค. การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากลาคลอดบุตรได้และได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ไม่เกิน 45 วันทำการ
ง. ใช้ระเบียบการลาของข้าราชการโดยอนุโลม
21. ข้อใดคือวันหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ก. วันเสาร์ – อาทิตย์
ข. วันเสาร์ – วันอาทิตย์- วันหยุดอื่น ๆตามที่ราชการแจ้ง
ค. วันอาทิตย์และวันอื่นๆ อีก 1 วัน
ง. ถูกทุกข้อ
22. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตรงกับข้อใด
ก. IT             ข. ICT
ค. Technology          ง. Innovation
23. ข้อกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในโรงเรียน
ก. เหมือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
ข. ผู้มีบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งมิได้อยู่ในอำนาจปกครองของตนจะไม่มิสิทธิเบิกได้
ค. โดยปกติจะเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ 2 คนเท่านั้น
ง. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม24. ลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับการรักษาพยาบาลตามข้อใดจึงสามารถใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลได้
ก. อนามัยประจำตำบล
ข. โรงพยาบาลอำเภอ หรือประจำจังหวัด
ค. โรงพยาบาลที่ระบุตามกฎหมายประกันสังคม
ง. ไม่มีข้อถูก
25. “ เป็นความใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อน” ตรงกับข้อใด
ก. นวัตกรรม
ข. เทคโนโลยี
ค. ข้อมูลข่าวสาร
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ
26. Open Source ถูกจัดไว้ในข้อใด
ก. Hardware
ข. Software
ค. Pepleware
ง. Technic
27. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ก. การกำหนดมาตรฐานโรงเรียน
ข. การควบคุมคุณภาพ
ค. การตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน
ง. ง. การประเมินคุณภาพ
28. ข้อใดคือผลระทบขั้นสุดท้ายของการมีการนิเทศภายในโรงเรียน
ก. คุณภาพของครู
ข. คุณภาพของนักเรียน
ค. บรรยากาศการทำงานของครู
ง. การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู
29. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ทำผู้สอนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก. ภาระงานและคุณภาพการทำงานของผู้สอน
ข. ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ
ค. ความพร้อมของชุมชน
ง. ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่


30. ข้อใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ก. คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
ข. ใจกว้าง กายโต ทักษะสูง
ค. คนเก่ง คนดี มีความสุข
ง. คิดกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียนรู้
31. การจัดการเรียนการสอนต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด
ก. มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง
ค. มีการนำหลักสูตรไปใช้
ง. มีการใช้สื่อประกอบการสอน
32. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
ก. การปรับปรุงการเรียนการสอน
ข. ตัดสินผลการเรียนการสอน
ค. ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์
ง. ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน
33. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ก. หลักสูตร
ข. แผนการสอน
ค. จุดประสงค์การเรียนรู้
ง. สื่อการเรียนการสอน
34. ท่านคิดว่าทำไมต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ก. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
ข. เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกันด้านการศึกษา
ค. เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก
ง. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
35. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้
ก. การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้ง
ข. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกที่ ทุกเวลา
ค. การจัดการเรียนรู้ถือว่าผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด
ง. ครูผู้สอนสำคัญที่สุด


36. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
ก. การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
ข. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ค. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
ง. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
37. Teleconference เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการใด
ก. การตัดสินใจ                ข. การบริหารทางไกล
ค.การบริหารสถานศึกษา             ง.การจัดการเรียนรู้
38. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลัก
สูตรในข้อใด
ก. หลักการ
ข. จุดมุ่งหมาย
ค. เนื้อหาสาระ
ง. แนวทางการจัดการเรียนรู้
39. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด
ก. วัดความสามารถในการใช้ภาษา
ข. วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน
ค. มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ภาษา
ง. ถูกทุกข้อ
40. “ สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน” เป็นลักษณะของผู้เรียน ตามข้อใด
ก. พัฒนาคน
ข. พัฒนาอาชีพ
ค. พัฒนาสังคม
ง. พัฒนาทั้ง 3 ด้าน
41. ข้อใดไม่ใช่หลักการศึกษาด้านผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ค. กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติ
และตามศักยภาพ
ง. จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไว้สำหรับผู้เรียน


42. ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตร
ก. คู่มือครู
ข. แผนการสอน
ค. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทย
ง. แผนปฏิบัติงานวิชาการ
43. นักเรียนมีโอกาสกำหนดผลการเรียนรู้ร่วมและวางแผนประเมินผลการเรียนรู้” เป็นลักษณะของการ
เรียนรู้ตามข้อใด
ก. การเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างบุคคล
ข. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ค. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ง. การเรียนรู้แบบองค์รวม
44. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการสอน
ก. วัสดุ                ข. อุปกรณ์
ค. วิธีการ             ง. นวัตกรรม
45. ข้อใดสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟต์แวร์
ก. เครื่องฉายสไลด์
ข. เครื่องวีดีโอ
ค. เทปบันทึกเสียง
ง. ไม่มีข้อถูก
46. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด
ก. การสำรวจเด็กรายบุคคล
ข. การเรียนรู้บูรณาการ
ค. โครงสร้าง
ง. แฟ้มสะสมงาน
47. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ประสิทธิภาพ
ข. ประสิทธิผล
ค. ประหยัด
ง. คุ้มค่า

48. ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การมีส่วนร่วม
ข. การกระจายอำนาจ
ค. การกำกับติดตามประเมินผล
ง. การยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
49. เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน ท่านคิดว่าควรจะมีการประเมินผล การจัด
การศึกษาระดับใดบ้าง
ก. ระดับสถานศึกษา
ข. ระดับเขตพื้นที่ฯ
ค. ระดับชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
50. กำหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและกำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานและสาระการเรียนรู้
ก. ช่วงชั้นที่ 1
ข. ช่วงชั้นที่ 2
ค. ช่วงชั้นที่ 3
ง. ช่วงชั้นที่ 4
51. ครูแจ๋ว พิจารณาวิชาที่ตนสอนแล้วก็ไปชวนเพื่อนครู คือ ครูต๋อย ครูนี ครูวิ ครูแต๋ว ซึ่งสอนคนละ
วิชาในระดับชั้นภาคเรียนเดียวกัน มาช่วยกันวางแผนการสอนและตั้งเกณฑ์ประเมินผลการเรียนร่วมกันใน
การสอนนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯเรื่อง"อาหารดีมีประโยชน์" และเพื่อนครูช่วยสอนนัก
เรียน จากเหตุการณ์ข้างต้นเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบใด
ก. แบบสอดแทรก
ข. แบบขนาน
ค. แบบสหวิทยาการ
ง. แบบข้ามวิชาหรือสอนเป็นคณะ
52. การประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้รูปแบบสหวิทยาการคือข้อใด
ก. ครูคนเดียวประเมิน
ข. ครูแยกกันประเมิน
ค. ครูประเมินผลงานในแต่ละชิ้นในส่วนที่ตนสอนโดยกำหนดเกณฑ์เอง
ง. ครูประเมินผลร่วมกันในงานชิ้นเดียวกันโดยมีเกณฑ์ตัดสินร่วมกัน


53. ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อกล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบขนาน
ก. ครูคนเดียวสอนหลายวิชา
ข. ครูหลายวิชาสอนในหัวเรื่องเดียวกัน
ค. ครูหลายคนต่างคนต่างสอนในวิชาของตนเอง
ง. ครูหลายคนช่วยกันสอนในวิชาเดียวกัน
54. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับผู้เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป
ก. อินเตอร์เน็ต
ข. เว็บไซต์
ค. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ง. การเรียนรู้ผ่านสื่อ
55. การนำเสนอชิ้นงาน/โครงการ เพื่อให้ครูผู้สอนประเมินผลงานจากเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งได้วาง
แผนไว้ด้วยกัน เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบใด
ก. แบบสอดแทรก
ข. แบบขนาน
ค. แบบสหวิทยาการ
ง. แบบข้ามวิชาหรือสอนเป็นคณะ
56. การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างกฎหมายใหม่ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ส่วนกลาง
ข. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สถานศึกษาของรัฐบาล
57. หน่วยงานระดับกรมตามข้อใดที่ยุบรวมเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กรมสามัญศึกษา
ข. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ค. กรมวิชาการ
ง. ถูกทุกข้อ
58. E -filing หมายถึงข้อใด
ก. การบริหารจัดการสำนักงาน
ข. การบริหารจัดการเอกสารอิเลคทรอนิก
ค. การจัดการศึกษาโดยใช้เอกสารอิเลคทรอนิก
ง. ถุกทุกข้อ
59. ตู้รับเรื่องร้องเรียนของนายกรัฐมนตรี
ก. ตู้ ปณ. 191
ข. ตู้ปณ. 1111
ค. ตู้ปณ. 1199
ง. ตู้ปณ.1234
60. ข้อใดคือจดหมายอิเลคทรอนิกส์
ก. Internet
ข. Website
ค. E-mail
ง. CAI
61.โครงการ to be number one เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
ก. ยาเสพติด             ข. การทะเลาะวิวาท
ข. สื่อลามกอนาจาร          ง.โรงเรียนสีขาว
62.การปฏิรูประบบราชการ เป็นการพัฒนาการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ และกำหนดขอบเขตของการประเมินไว้กี่มิติ
ก. 2 มิติ
ข. 3 มิติ
ค. 4 มิติ
ง. 5 มิติ
63. " การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย กล่าวไว้ในกฎหมายใด
ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ข. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ค. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ง. ข้อ ก และ ค ถูกต้อง
64. ไม่ใช่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีศ. ดร.วิจิตร ศรสะอ้านเป็นรัฐมนตรี
ก. ขยายโอกาส
ข. คุณภาพ
ค. ประสิทธิภาพ
ง. การศึกษาภาคใต้


65. Geographical Information System (GIS) มีความหมายตามข้อใด
ก. ระบบเอกสารสำนักงานอัตโนมัติ
ข. การทดสอบระดับชาติ
ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ง. ระบบฐานข้อมูลคุณภาพการศึกษา
66. Geographical Information System (GIS)มีบทบาทในการจัดการศึกษาเรื่องใดมากที่สุด
ก. งบประมาณรายหัวของนักเรียน
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค. การพัฒนาจัดสร้างโรงเรียน
ง. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
67. ตามกฎหมายการศึกษา กำหนดให้มีการกระจายอำนาจทางการศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปให้กับหน่วยงานใด
ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สถานศึกษา
ง. ข้อ ข และ ค ถูกต้อง
68. กฎหมายปฎิรูปการศึกษากำหนดให้มีการกระจายอำนาจบริหารจัดการให้กับสถานศึกษา ยกเว้นข้อใด
ก. ด้านวิชาการ
ข. ด้านการบริหารงานบุคคล
ค. ด้านงบประมาณ
ง. ด้านบริการการศึกษา
69. ข้อใดไม่ใช่ 5 องค์กรหลัก ตามโครงสร้างในกฎหมายปฏิรูปการศึกษา
ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกโรงเรียน
ข. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
70. วิชาที่มีความจำเป็นอันดับหลังสุด ในการที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้
ก. ภาษาอังกฤษ
ข. คณิตศาสตร์
ค. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง. สังคมศึกษา
71.พฤติกรรมและการกระทำด้านการปฏิบัติงานของนักเรียนคือข้อใด
ก. พุทธิพิสัย
ข. จิตพิสัย
ค. ทักษะพิสัย
ง. บูรณาการ
72. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือวัดประเมินผลนักเรียนทีดี
ก. แฟ้มสะสมงาน
ข. สถานการณ์ เงื่อนไข
ค. เป็นปรนัย
ง. แบบทดสอบ
73. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
ก. สื่อประสม
ข. วัสดุ
ค. อุปกรณ์
ง. เทคนิควิธี
74. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ก. หลักการจัดการศึกษา
ข. จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา
ค. เนื้อหาสาระการศึกษา
ง. สื่อการสอน
75. ไม่ใช่ลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา
ก. มีความเที่ยงตรงเชื่อมั่น
ข. มีประสิทธิภาพ
ค. มีความคงทน
ง. ประหยัด คุ้มค่า
76. เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงโดยวิธีการที่เชื่อถือได้
ก. การวิจัย
ข. ตัวแปรการวิจัย
ค. ความแปรปรวน
ง. กลุ่มตัวอย่าง


77. การประเมินผลทำเพื่ออะไร
ก. พัฒนาความก้าวหน้านักเรียน
ข. ตัดสินผลการเรียนนักเรียน
ค. ตรวจสอบความก้าวหน้านักเรียน
ง. รายงานกิจกรรมนักเรียน
78. ข้อใดไม่ใช่ผลการวิจัยชั้นเรียนโดยตรง
ก. นักเรียนได้เรียนจากครูเพิ่มขึ้น
ข. ครูรู้จักนักเรียนมากขึ้น
ค. ครูรู้จักตนเองมากขึ้น
ง. นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์มากขึ้น
79. เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียกว่า
ก. มาตรฐาน
ข. กลุ่มการเรียน
ค. สาระการเรียนรู้
ง. กลุ่มสาระเรียนรุ้
80. ไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน
ก. การเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง
ข. การเรียนรู้แบบองค์ความคิด
ค. การเรียนรู้อย่างมีความสุข
ง. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
81.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอายุครบ 4 ปีในวันใด
ก. 7 กรกฏาคม 2549
ข. 7 กรกฏาคม 2550
ค. 7 กรกฏาคม 2551
ง. 7 กรกฏาคม 2552
82. ท่านจะจัดประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เข้ากับกลุ่มใด
ก. ฮาร์ดแวร์
ข. ซอฟต์แวร์
ค. นวัตกรรม
ง. เทคโนโลยี


83. ท่านเข้าใจคำว่า วิทยากรท้องถิ่น อย่างไร
ก. ครูที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นใกล้โรงเรียน
ข. ชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่น
ค. ผู้ที่ก่อตั้งเป็นเครือข่ายวิชาการในท้องถิ่น
ง. ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในท้องถิ่น
84. ไม่ได้กล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สาระการเรียนรู้
ข. หน่วยกิต
ค. การบูรณาการคู่ขนาน
ง. CAI ช่วยสอน
85. หากพิจารณาตามหลักการจัดสื่อการสอนสื่อประเภทใดทีทำให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด
ก. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากภาพยนตร์
ข. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้การศึกษานอกสถานที่
ค. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากการแสดงละคร
ง. สื่อและประสบการณ์จากการสาธิต
86.“โรงเรียนนี้นักเรียนค่อนข้างที่จะขาดระเบียบวินัยอาจารย์ช่วยดูแลหน่อยนะ” ข้อความนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษา อยากให้ครูปรับปรุงโครงการใด
ก. กิจกรรมแนะแนว
ข. ค่ายคุณธรรม
ค. ส่งเสริมวินัยนักเรียน
ง. ถูกทุกข้อ
87. งานใดที่ช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับเพื่อนในห้องเรียนได้ดีที่สุด
ก. งานสภานักเรียน
ข. งานเสริมสร้างวินัย
ค. งานกิจกรรมสหกรณ์
ง. งานแนะแนว
88.ข้อใดคือผลกระทบขั้นสุดท้ายที่ต้องการของการจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียน
ก. คุณภาพของครู
ข. คุณภาพของนักเรียน
ค. บรรยากาศการทำงานของครู
ง. การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู

89. คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดกับนักเรียนตามโครงการพระมหาชนกสู่การเรียนรู้ คือข้อใด
ก. ความเพียรพยายาม
ข. การสร้างความดี
ค. ความเสียสละ
ง. ความเอื้ออาทรห่วงหา
90. ข้อใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ก. คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
ข. ใจกว้าง กายโต ทักษะสูง
ค. คนเก่ง คนดี มีความสุข
ง. คิดกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียนรู้
91. การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพ ข้อใดสามารถบ่งชี้คำว่าคุณภาพได้
ก. มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
ค. มีการนำหลักสูตรไปใช้
ง. มีการใช้สื่อประกอบการสอน
92. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ก. หลักสูตร
ข. แผนการสอน
ค. จุดประสงค์การเรียนรู้
ง. สื่อการเรียนการสอน
93. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด
ก. วัดความสามารถในการใช้ภาษา
ข. วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน
ค. มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ภาษา
ง. ถูกทุกข้อ
94. ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตรตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. คู่มือครู
ข. แผนการสอน
ค. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทย
ง. แผนปฏิบัติงานวิชาการ


95.ข้อใดสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟต์แวร์
ก. เครื่องฉายสไลด์
ข. เครื่องเล่นวีดีโอ
ค. เทปบันทึกเสียง
ง. แผ่นซีดีรอม
96. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด
ก. การสำรวจเด็กรายบุคคล
ข. การเรียนรู้บูรณาการ
ค. โครงสร้าง
ง. แฟ้มสะสมงาน
97.การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ประสิทธิภาพ
ข. ประสิทธิผล
ค. ประหยัด
ง. คุ้มค่า
98. หากมีความมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองควรใช้บริการ
แนะแนวข้อใด
ก. บริการสนเทศ
ข. บริการให้คำปรึกษา
ค. บริการแก้ปัญหา ป้องกันปัญหาและส่งเสริมพัฒนานักเรียน
ง. บริการติดตามและประเมินผลนักเรียน
99. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
ก. แบบ ปพ.1
ข. แบบ ปพ.2
ค.´แบบ ปพ.3
ง. แบบ ปพ.4
100. สถานศึกษาต้องทำหลักฐานตามข้อ 99 จำนวนกี่ชุด
ก. 1 ชุด
ข. 2 ชุด
ค. 3 ชุด
ง. 4 ชุด

วิชาการศึกษา ชุดที่ 2
  1.ข      2.ก      3.ค     4.ก       5.ค      6.ก      7. ก      8.ง      9.ง       10.ก
11.ข    12.ง    13.ก    14.ข    15.ก    16.ง    17. ค     18.ง    19.ก    20.ง
21.ข    22.ข    23.ง    24.ค    25.ข    26.ข     27. ก    28.ข    29.ค    30.ค
31.ก    32.ง    33.ค    34.ข    35.ง    36.ก    37. ข     38.ง    39.ง    40.ก
41.ง    42.ง    43.ค    44.ง   45.ง     46.ง     47. ก     48.ข    49.ง    50.ค
51.ข    52.ข    53.ค    54.ข   55.ข     56.ง     57. ง     58.ข    59.ข    60. ค
61.ก    62.ค    63.ง   64.ค    65.ค     66.ค      67.ง    68.ง    69.ก    70.ง
71.ค    72.ค   73.ก    74.ก    75.ก     76.ก      77.ข    78.ค    79.ค    80.ข
81.ข    82.ข   83.ง    84.ง   85.ข    86.ง      87.ง    88.ข    89.ก    90.ค
91.ข    92.ค   93.ง     94.ง    95.ง     96.ง      97.ก    98.ข    99.ค    100.ข
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ศูนย์รวมเอกสารติวสอบราชการ ชีทจุฬา ข้อสอบ กพ ครูผู้ช่วย ตำรวจ ท้องถิ่น ไฟฟ้า จุฬา
   

สั่งซื้อคู่มือ E-Book ติวสอบรับราชการ ชีตจุฬา สั่งซื้อชีตจุฬาที่นี่ อัพเดท ข่าวการสอบราชการ
 บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
ทางลัด:  

* นำไปเผยแพร่...
เว็บบอร์ด
(BBCode)
เว็บไซต์ทั่วไป
(HTML)

ประกาศใหม่ล่าสุด
แคโลบล็อคพลัส ลดน้ำหนัก โปร 1 กล่อง ฟรี 1 กล่อง ลดน้ำหนัก ผอม เพรียวกระชับ โดย timeclus [วันนี้ เวลา 07:47:56 PM]

หมอนสุขภาพ รองคอ รองกระดูกคอ Memory foam ทรงผีเสื้อ ขนาด 60 cm แก้ปวดคอ โดย emrstoke [วันนี้ เวลา 07:16:51 PM]

ที่พักชะอำ บ้านพักเดอะบีช ชะอำ ราคาถูก ติดทะเล โดย storthe4 [วันนี้ เวลา 07:11:18 PM]

จำหน่ายยาน้ำสมุนไพรฮั้วลักเซียมราคาขวดละ1500บาทรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วไทย โดย mitedura [วันนี้ เวลา 06:57:46 PM]

แผ่นอะคริลิค-แผ่นพีวีซี แผ่นลูกฟูก แอร์บับเบิ้ล โพลีคาร์บอเนต ราคาถูก คุณภาพสูง โดย naichanz [วันนี้ เวลา 06:25:04 PM]

เครื่องชั่งบรรจุ เครื่องชั่งบรรจุถุง บรรจุน้ำตาล บรรจุอาหารสัตว์ บรรจุข้าว โดย maxmanz [วันนี้ เวลา 06:17:54 PM]

รับพิมพ์แผ่นพับ โบรชัวร์ ใบปลิว หนังสือ โปสการ์ด สติ๊กเกอร์ การ์ดแต่งงาน ทุกชนิด โดย konitzz [วันนี้ เวลา 06:16:01 PM]

ผู้ผลิต นำเข้า ขายส่ง และปลีก ติดตั้งและซ่อมฉากกั้นห้อง ฉากกั้นแอร์ จากยุโรป โดย davidpu [วันนี้ เวลา 06:15:50 PM]

+++แคปซูล-แคปซูลเปล่า แคปซูลยา ขายส่ง คุณภาพดี ราคาถูก+++ โดย roberji [วันนี้ เวลา 06:15:43 PM]

ถุงขยะ-ถุงขยะดำ ถุงขยะสี เนื้อถุงไม่กรอบ ก้นไม่รั่ว เหนียวไม่ขาดง่าย ราคาโรงงาน โดย yayeeka [วันนี้ เวลา 06:15:08 PM]

จำหน่ายเครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจวัดแก๊ส Gas leak detector เครื่องตรวจแก๊สรั่ว โดย panyanee [วันนี้ เวลา 06:12:43 PM]

เครื่องล้างจานเครื่องอบจาน เครื่องล้างแก้วอุตสาหกรรม จากยุโรปและอเมริกา โดย auggertoni [วันนี้ เวลา 06:11:23 PM]

อลูมิเนียมคอมโพสิตอลูมิเนียมลายไม้ ราคาถูก รับประกัน 10-15 ปี โดย buakaur [วันนี้ เวลา 06:10:47 PM]

กระเป๋าผ้าถุงผ้า-รับทำกระเป๋าผ้า ถุงผ้าดิบ กระเป๋าผ้าดิบ ถุงผ้าเนื้อดี สกรีนสวย! โดย jariko [วันนี้ เวลา 06:06:33 PM]

Maxido For Men อาหารเสริมเพิ่มขนาดผู้ชาย อึดทน หลั่งช้า ฟิต แกร่งมีพลังดั่งใจชาย โดย idproducts [วันนี้ เวลา 05:32:24 PM]

Eyes care softjel อายแคร์ จะช่วยดูแลปัญหาต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อกระจก สั้นยาว เอียง โดย idproducts [วันนี้ เวลา 05:30:49 PM]

หมอนรองคอในรถ Memory Foam ปลอกผ้ากำมะหยี่ โดย emrstoke [วันนี้ เวลา 05:25:16 PM]

ลดน้ำหนัก ลดอ้วน ลดพุง อาหารเสริมขายดี การันตี โดย เชน ธนา โดย wa195073 [วันนี้ เวลา 04:44:45 PM]

แฟรนไชส์ออนไลน์ไม่ต้องจ่ายรายปี ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมรถเช่า ตั๋วรถทัวร์ ประกันรถ โดย econtent [วันนี้ เวลา 03:58:02 PM]

ศูนย์รวมรถเครนเก่าญี่ปุ่น ZOOMLION รถเครนมือสอง รถตัก เครื่องจักรกลหนัก มากที่สุดในไทย โดย artartz878 [วันนี้ เวลา 03:49:17 PM]

### โปรโมทเว็บไทย submit url ไทย add url dofolow ### โดย oducbe [วันนี้ เวลา 03:48:13 PM]

ผิวพรรณเปล่งปลั่งขาวสวยสดใสด้วย สมุนไพรจีน ฮั้วลักจู สูตรผงไข่มุขแท้100% โดย mitedura [วันนี้ เวลา 03:39:26 PM]

หมอนรองคอ Memory Foam ปลอกผ้ากำมะหยี่ รูปทรงตัว U โดย emrstoke [วันนี้ เวลา 03:35:21 PM]

▶▶▶Hostingราคาถูก VPSราคาถูก วิทยุออนไลน์ราคาถูก พื้นที่25GB 27บาท◄◄◄ โดย artartz878 [วันนี้ เวลา 03:15:26 PM]

เต็นท์จอดรถมอเตอร์ไซค์ พับได้ และ จักรยาน พับได้ เจ้าใหญ่ของไทย ++รับสมตัวแทน++ โดย evelop [วันนี้ เวลา 03:09:43 PM]

จำหน่ายแผ่นน้ำหอม Little Trees ราคาถูก โดย onchita [วันนี้ เวลา 02:35:31 PM]

รับโปรโมทเว็บ รับประกันติด google หน้า 1 รับทำ SEO ราคาถูก ไม่ทิ้งงาน โดย econtent [วันนี้ เวลา 02:33:22 PM]

Hana Carnitine ฮาน่า-คานิทีน ลดน้ำหนัก ผอมเพรียว 7-14 กิโล ไม่กดสมอง ไม่โทรม โดย timeclus [วันนี้ เวลา 02:25:05 PM]

เครื่องอัดอิฐบล็อกระบบไฮดรอลิค เครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน อัดอิฐตัวหนอน ราคาถูก!!! โดย dadaha [วันนี้ เวลา 02:16:23 PM]

ห้องเย็นราคาถูก รับสร้างห้องเย็น ประสบการณ์กว่า 10 ปี โดย yingsuda [วันนี้ เวลา 02:13:50 PM]

บ้านน็อคดาวน์-ออกแบบและรับสร้างบ้านน็อคดาวน์ บ้านโมบาย บ้านสำเร็จรูป ในราคาถูก โดย rjhathai [วันนี้ เวลา 02:09:19 PM]

ม่านห้องเย็น-ม่านริ้ว ม่านพลาสติกห้องเย็น สำหรับห้องเย็น โรงงาน โกดังสินค้า โดย qolive [วันนี้ เวลา 02:08:48 PM]

จำหน่าย-ให้เช่า เครื่องล้างจาน เครื่องล้างแก้ว มาตราฐานสูง ราคาเป็นกันเอง โดย lotush [วันนี้ เวลา 02:07:49 PM]

เครื่องบรรจุสินค้าลงกล่อง ใส่กล่อง ระบบอัตโนมัติ โดย zithira [วันนี้ เวลา 02:06:58 PM]

เครื่องสำอางแบรนด์เนมของแท้ Beauty Beauty By Yuitrio โดย newnong [วันนี้ เวลา 02:06:14 PM]

ถังขยะพลาสติกสำหรับขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย!!!! โดย leenazz [วันนี้ เวลา 01:57:38 PM]

หมอนสุขภาพ รองคอ รองกระดูกคอ Memory foam พร้อมเจลเย็น (Cool Gel) แก้ปวดคอ โดย emrstoke [วันนี้ เวลา 01:51:23 PM]

เครื่องเลื่อย-เครื่องเลื่อยไม้ ใบเลื่อย เครื่องจักรงานไม้ สายพานเลื่อยไม้ทุกชนิด โดย inout [วันนี้ เวลา 01:24:48 PM]

จำหน่ายบ้านน็อคดาวน์-บ้านโมบาย บ้านสำเร็จรูป ในราคาถูกๆ ค่ะ!!! โดย nikana [วันนี้ เวลา 01:21:24 PM]

เครื่องอัดอิฐบล็อกระบบไฮดรอลิค เครื่องอัดอิฐบล็อกประสาน อัดอิฐตัวหนอน โดย panitcha [วันนี้ เวลา 01:20:01 PM]

SIAM AUTO GATE จำหน่ายประตูรีโมท,ประตูบานเลื่อนรีโมท,ประตูรั้วรีโมท โดย natwow [วันนี้ เวลา 01:09:43 PM]

ม่านห้องเย็น-ม่านริ้ว ม่านพลาสติกห้องเย็น สำหรับห้องเย็น โรงงาน โกดังสินค้า โดย sakiny [วันนี้ เวลา 01:08:22 PM]

แผ่นหลังคาโปร่งแสงโปรไลท์ มินิ ป้องกันความร้อนได้กว่า 50% ป้องกัน รังสียูวี โดย pomeha [วันนี้ เวลา 01:02:19 PM]

บริษัท ลอดทอง ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตเครื่องชั่ง เครื่องชั่งบรรจุถุง ระบบอัตโนมัติ โดย minminz [วันนี้ เวลา 01:00:39 PM]

GPS,GPS Tracking,GPS ติดตามรถ คุณภาพสูง จับสัญญาณดาวเทียมเร็ว พิกัดแม่น ราคาถูก โดย dtawangps [วันนี้ เวลา 01:00:04 PM]

-->>เว็บ CMS wordpress/joomla + โฮสติ้ง 500 MB ราคาถูก ราคาเพียง 400 บาท/ปี โดย hicssnai [วันนี้ เวลา 12:55:05 PM]

PhytoSC ไฟโตเอสซี,ให้คุณหน้าเด็ก ลดจุดด่างดำ ลดสิว ฝ้า กระ ลดริ้วรอย โดย modeling [วันนี้ เวลา 12:52:17 PM]

รายได้เสริมแจกฟรีเว็บสำเร็จรูป+ระบบ autoresponder มูลค่า 30,000.-บาท โดย sesthet [วันนี้ เวลา 12:42:40 PM]

ฮั้วลักเซียม ถูก ส่งทั่วไทย ขายราคาบริษัท ผจก.ฝ่ายการตลาด (รับตัวแทน) โดย mitedura [วันนี้ เวลา 12:23:38 PM]

ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องสต็อกสินค้า 1,000-255,000 บาทต่อวัน รีบอ่านด่วนก่อนข้อมูลจะถูกลบ โดย allshops108 [วันนี้ เวลา 12:18:01 PM]

Powered by SMF | SMF © 2011, Simple Machines