06:36:29 AM 23 พฤษภาคม 2015 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
    หน้าแรก    วิธีใช้  ค้นหา  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  

สั่งซื้อคู่มือ E-Book ติวสอบรับราชการ ชีตจุฬา สั่งซื้อชีตจุฬาที่นี่ อัพเดท ข่าวการสอบราชการ
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  (อ่าน 2519 ครั้ง)
A A A A
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูอยู่
ionpho9
สมาชิกระดับสาม
***

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 140
โพสต์: 8


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: 07:27:03 AM 16 มิถุนายน 2013 »

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
1.   พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก.  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542
ข.  30  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2542
ค.  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2542
ง.  30  ธันวาคม  พ.ศ.  2542
ตอบ  ข.  30  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2542
          มาตรา  2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2.   องค์การปกครองท้องถิ่น  หมายความว่า
ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล
ข.  องค์การบริหารส่วนตำบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา
ค.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
           มาตรา  3  ในพระราชบัญญัตินี้
           “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
           “พนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนตำบล  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  พนักงานเมืองพัทยา  และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
3.   บุคคลใดคือผู้รักษาการแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค.  ปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่น
ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ  ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
          มาตรา  4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
4.   คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากที่ใดบ้าง
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
ค.  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และผู้ทรงคุณวุฒิ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
          มาตรา  5  ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย
         1)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
         2)  หัวหน้าส่วนราชการประจำหวัดจำนวนสามคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้
        3)  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนสี่คน  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน
       4)  ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน  ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน  การบริหารงานท้องถิ่น  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านระบบราชการ  ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
5.   บุคคลใดคือคือประธาน  คณะกรรมการการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก.  รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ข.   ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค.  นายกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ข.   ผู้ว่าราชการจังหวัด
              มาตรา  5  ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย
             1)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
6.   คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีผู้แทนที่มาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่คน
ก.  2  คน            ข.  3  คน
ค.  4  คน            ง.  5  คน
ตอบ  ค.  4  คน   
           3)  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสี่คน  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน
7.   อยากทราบว่าในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้  มีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน
ก.  2  คน            ข.  3  คน
ค.  4  คน            ง.  5  คน
ตอบ  ค.  4  คน   
             มาตรา  5  ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง  ให้มีคณะกรรมการการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย
            1)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
            2)  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจำนวนสามคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้
            3)  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนสี่คน  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน
           4)  ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน  ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านระบบราชการ  ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  4)  ให้กรรมการตาม  1)  และ  2)  เสนอรายชื่อบุคคลจำนวนหกคน  และกรรมการตาม 3)  เสนอรายชื่อบุคคลจำนวนหกคนและให้บุคคลทั้งสิบสองคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือสี่คน
8.   บุคคลซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าระยะเวลาเท่าใดนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
ก.  90  วัน            ข.  180  วัน
ค.  1  ปี               ง.  ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดกำหนดไว้
ตอบ  ค.  1  ปี      
              มาตรา  6   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้
           1)  มีสัญชาติไทย
           2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
           3)  ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
           4)  ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
          6)  ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
          7)  ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตำแหน่งใดๆ  ในพรรคการเมือง
           บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ionpho9
สมาชิกระดับสาม
***

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 140
โพสต์: 8


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: 07:27:25 AM 16 มิถุนายน 2013 »

สรุปสาระสำคัญกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย นายสุรศักดิ์  เกษงาม   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
          เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษา  หาความรู้เพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
1.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๒๐ ก/หน้า ๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
2.ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา2)
3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายความว่า  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) เทศบาล  (3)องค์การบริหารส่วนตำบล  (4) กรุงเทพมหานคร   (5) เมืองพัทยา  และ (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง   (มาตรา3 ว.1)
4.พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   พนักงานเทศบาล   พนักงานส่วนตำบล   ข้าราชการกรุงเทพมหานคร   พนักงานเมืองพัทยา    และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (มาตรา3 ว.2)
5.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ  (มาตรา ๔)
6.มีทั้งหมด 7 หมวด  และ 1 บทเฉพาะกาล
7.คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (มาตรา 5) (12 คน) ประกอบด้วย
1.ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
2.หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด                  จำนวน 3 คน
3.ผู้แทน อบจ.(ผวจ.ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือก) วาระ 4 ปี จำนวน 4 คน
3.1นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.2สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 คน
3.3ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(เป็นเลขานุการ  ก.จ.)
3.4ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 คน
4.ผู้ทรงคุณวุฒิ(มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี)  (เสนอชื่อโดย 1 และ 2 จำนวน 6 คน  และ 3  จำนวน 6 คน รวม12 คน เลือกกันเองเหลือ 4 คน) วาระ 4 ปี            จำนวน  4 คน
ด้านการบริหารงานท้องถิ่น  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
8.อำนาจหน้าที่ ของ ก.จ. (มาตรา 13)
๑.กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจำเป็นเฉพาะสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
๒.กำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓.กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
๔.กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๕.กำกับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนำและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
9.อำนาจนายก อบจ. (มาตรา 15) (ตาม ก.จ. กำหนด)
          การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง(เห็นชอบจาก ก.จ.) การย้าย การโอนการรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ(เห็นชอบจาก ก.จ.) การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
          นายก อบจ. อาจมอบอำนาจให้ข้าราชการใดใน อบจ.ก็ได้
10.คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) (มาตรา 23) (18 คน) ประกอบด้วย
1.ผู้ว่าราชการจังหวัด                         เป็นประธาน
2.หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด        จำนวน   5   คน 
3. ผู้แทนเทศบาล                             จำนวน  6 คน
3.1ประธานสภาเทศบาล  จำนวน  2 คน
3.2นายกเทศมนตรี        จำนวน  2 คน
3.3ผู้แทนพนักงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล)   จำนวน   2 คน
4ผู้ทรงคุณวุฒิ              จำนวน   6   คน 
4.1ด้านการบริหารงานท้องถิ่น
4.2ด้านการบริหารงานบุคคล
4.3ด้านระบบราชการ
4.4ด้านการบริหาร
4.5ด้านการจัดการ
4.6ด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
11.คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (มาตรา 24) (18 คน) ประกอบด้วย
          1.รมว.มท. หรือ รมช.มท  ซึ่งได้รับมอบหมาย         เป็นประธาน
2.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
4.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
5.อธิบดีกรมบัญชีกลาง
6.อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น*
7.ผู้แทนเทศบาล(เลือกจากนายกเทศมนตรี)           จำนวน   3  คน
8.ผู้แทนเทศบาล(เลือกจากปลัดเทศบาล)              จำนวน   3  คน
9.ผู้ทรงคุณวุฒิ             จำนวน  6 คน (ด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล)
12.คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (มาตรา 25) (28 คน)ประกอบด้วย
1.ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย   เป็นประธาน
2.นายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น       จำนวน 8 คน
3.ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล                              จำนวน 9 คน
3.1ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                     จำนวน 3 คน
3.2ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล        จำนวน 3 คน
3.3ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล (ปลัด อบต.)                     จำนวน 3 คน
4.ผู้ทรงคุณวุฒิ   จำนวน  9 คน
ด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
13.คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลคณะหนึ่ง (มาตรา26) (18 คน)     ประกอบด้วย
1.รมว.มท. หรือ รมช.มท.ซึ่งได้รับมอบหมาย                    เป็นประธาน
2.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
4.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
5.อธิบดีกรมบัญชีกลาง
6.อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น*
7.ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล (นายกฯ) จำนวน 3 คน
8.ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล (ปลัดฯ)   จำนวน 3 คน
9.ผู้ทรงคุณวุฒิ   จำนวน 6 คน
ด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหาร
และการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
14.คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา(มาตรา 28)  (12   คน) ประกอบด้วย
1.ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี         เป็นประธาน
2.นายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี         จำนวน  3 คน
3.ผู้แทนเมืองพัทยา                                              จำนวน  4 คน
3.1นายกเมืองพัทยา
3.2สมาชิกสภา 1 คน
3.3ปลัดเมืองพัทยา(เลขานุการ ก.เมืองพัทยา)
3.4ผู้แทนพนักงานเมือง 1  คน
4.ผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  4  คน 
ด้านการบริหารงานท้องถิ่น     ด้านการบริหารงานบุคคล     ด้านระบบราชการ   ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา
15.คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (มาตรา 30  ) (18 คน) ประกอบด้วย
          1.บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๑          เป็นประธาน
2.กรรมการโดยตำแหน่ง                               จำนวน  6 คน
2.1เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2.2เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2.3ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
2.4ปลัดกระทรวงการคลัง
2.5ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2.6อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
3.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง)        จำนวน  5 คน
4.ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด     จำนวน 1 คน
5.ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักเทศบาล             จำนวน  1 คน
6.ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล      จำนวน  1 คน
7.ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร   จำนวน  1 คน
8.ผู้แทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา           จำนวน  1 คน
9.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น(ถ้ามี)                จำนวน  1 คน
10หัวหน้าสำนักงาน  ก.ถ.                             เป็นเลขานุการ ก.ถ.
16.อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : ก.ถ. (มาตรา ๓๓)
1.กำหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๓๓  (1))
2.กำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (มาตรา ๓๓  (1))
3.การกำหนดมาตรฐานกลางและแนวทาง        จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง  ที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  (มาตรา ๓๓  (1))
**********************************************************
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ionpho9
สมาชิกระดับสาม
***

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 140
โพสต์: 8


ดูรายละเอียด
« ตอบ #2 เมื่อ: 07:29:10 AM 16 มิถุนายน 2013 »

           สาระสำคัญ     ความในมาตรานี้จะกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสามฝ่าย
    1.  ประธาน
    2.  กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนหกคน
    3.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคน
    4.  ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคนผู้แทน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลหนึ่งคน ผู้แทนคระกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลหนึ่งคนผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการพนักงานเมือง พัทยาหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (ถ้ามี) อีกหนึ่งคน
   องค์ประกอบทั้งสี่ข้างต้นแยกอธิบายได้ดังนี้
          ประธาน
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธาน
   กรรมการทั้งสามฝ่ายข้างต้นจะต้องเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นประธานนั้นซึ่งแต่ละ
ฝ่ายที่เสนอชื่อต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะมาเป็นประธานด้วย
ดังนี้
   1.  ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรู้เป็นที่ยอมรับ
   2.  ไม่เป็นกรรมการของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
   3.  ไม่เป็นกรรมการของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
   4.  มีสัญชาติไทย
   5.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
   6.  ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
   7.  ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   8.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
   9.  ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
   10.  ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือมีตำแหน่งในพรรคการเมือง
   การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังกล่าวจะส่งผลให้กรรมการโดยตำแหน่ง
ทั้งหกคนไม่สามารถเป็นประธาน ก.ถ.ได้ เพราะล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งและ
มีเงินเดือนประจำทั้งสิ้น ในทำนองเดียวกัน กรรมการฝ่ายที่มาจากตัวแทนคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ก็ไม่สามารถเป็นประธาน ก.ถ. ได้เช่นกันเพราะเป็นผู้ที่มาจาก
ข้าราชการที่มีตำแหน่งและมีเงินประจำส่วนหนึ่งและมาจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกส่วนหนึ่ง คงมีแต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้นที่อาจเสนอชื่อคนภายใน
กลุ่มขึ้นเป็นประธานได้ แต่จะเหมาะสมเพียงใดเป็นเรื่องต้องพิจารณาต่อไป
- 56 -

กรรมการโดยตำแหน่ง
   เป็นการแต่งตั้งโดยตำแหน่งมิได้ยึดติดกับบุคคล ประกอบด้วย ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง เพราะฉะนั้น ไม่ว่าบุคคลใดก็ตามที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นบุคคลนั้นก็ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ ก.ถ. ในฝ่ายนี้ทันที

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไว้เช่นเดียวกับกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิในคณะกรรมการอื่น ๆ ตามกฎหมายนี้ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ การพ้นจากตำแหน่งการประชุมและการได้รับค่าตอบแทนก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับกรรมการผู้ทรง   คุณวุฒิอื่นในกฎหมายฉบับนี้
   ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแล้วดังนี้
   1.  นายชูชาติ   พูลศิริ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานท้องถิ่น
   2.  นายบรรจง  กันตวิรุฒ        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
   3.  นายดำรงค์  บุญยืน           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ
   4.  นางสาวอรพินท์  สพโชคชัย     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารและการจัดการ
   5.  นายชำนาญ   พจนา             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ผู้แทนคณะกรรมการกลางจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
   ผู้แทนคณะกรรมการกลางจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ นี้ จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการ ก.ถ. (ชั่วคราว) ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และใช้การคัดเลือกตลอดจนได้มี    การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วเพื่อให้ได้ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนหกคนในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาลจำนวนหกคนในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหกคนในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจากนั้น จึงคัดเลือกผู้แทนซึ่งเป็นกรรมการในท้องถิ่นนั้นๆ จำนวนองค์กรละ 1 คน ตลอดจนผู้แทนจากกรุงเทพมหานครหนึ่งคน และผู้แทนเมืองพัทยาอีกหนึ่งคน ในกรณีที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ก็ให้มีผู้แทนของคณะกรรมการพนักงานองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งขึ้นนั้นอีกหนึ่งคน
   ในการดำเนินงานของ ก.ถ. นั้น ให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ- 57 -

             มาตรา 31  ในการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้กรรมการตามมาตรา 30 (2) (3) และ (4) เสนอรายชื่อบุคคลจำนวนฝ่ายละสามคน และให้บุคคลทั้งเก้าคนดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
     บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน
การบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรู้เป็นที่ยอมรับ และไม่ได้เป็นกรรมการของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการของคณะกรรมการ   ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และให้นำความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับด้วย
      ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกประธาน
กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด
   ในกรณีที่ได้รายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
           สาระสำคัญ     เป็นการกำหนดการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไว้เป็นการเฉพาะ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่จัดให้มีการคัดเลือกประธานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยให้กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ทั้งสามฝ่ายเป็นผู้เสนอรายชื่อ ผู้ที่จะทำหน้าที่ประธาน ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังได้กล่าวมาแล้ว โดยให้แต่ละฝ่ายเสนอรายชื่อบุคคลฝ่ายละสามคน รวมเก้าคนแล้วให้ทั้งเก้าประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะแต่งตั้งผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นประธานกรรมการ
            มาตรา 32  ให้ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระอยู่
ในตำแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
    นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
    1.  ตาย
    2.  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
    3.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ออก โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่
    4.  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 31 วรรคสอง
    5.  เป็นบุคคลล้มละลาย
    6.  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
    7.  ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก- 58 -

            สาระสำคัญ  เป็นการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการซึ่งกำหนดไว้คราวละหกปีและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวไม่สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีก นอกจากนั้นยังได้กำหนดการพ้นตำแหน่งในกรณีอื่นนอกเหนือจากครบวาระไว้อีก 7 ประเด็น
           มาตรา 33  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)   กำหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งของพนักงานส่วน   ท้องถิ่น รวมตลอดถึงการกำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
(2)   กำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น
(3)   กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา 16 วรรคสาม มาตรา 24วรรคสามและมาตรา 26 วรรคสาม
(4)   ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(5)   ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6)   ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
(7)   ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
          การกำหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 29 ด้วย
           สาระสำคัญ  ความในมาตรานี้เป็นการกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการฯ (ก.ถ.) ไว้
7 เรื่องซึ่งเป็นอำนาจเพียงกำหนดมาตรฐานกลางในการบริหารงานบุคคลและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้นเพื่อให้คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการท้องถิ่นดำเนินการ ซึ่งเป็นการดำเนินการ    ในเชิงวิชาการมิได้มีอำนาจในการให้คุณให้โทษแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด

           มาตรา 34  ในกรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเห็นว่าการกำหนดมาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขัดแย้งกับ

- 59 -

มาตรฐานกลางหรือแนวทางตามมาตรา 33 หรือมีปัญหาข้อโต้แย้งในการกำหนดหลักเกณฑ์    การบริหารงานบุคคลระหว่างคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการ
กลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแจ้งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานกลางและถ้ามิได้มีการดำเนินการในเวลาอันสมควรหรือการดำเนินการของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการบริหารเป็นส่วนรวมหรือไม่เป็นธรรมแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอำนาจสั่งระงับการใช้หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลนั้นได้
           สาระสำคัญ  เป็นบทบัญญัติที่เป็นสภาพบังคับและการกำกับดูแลระหว่างองค์กรในกรณี
ที่ ก.ถ. พบว่า มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการท้องถิ่นแต่ละประเภทกำหนดไว้  ขัดแย้งกับมาตรฐานกลาง หรือมีปัญหาข้อโต้แย้งในการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลระหว่างองค์กรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างองค์กรกับตัวพนักงานส่วนท้องถิ่นเอง ก.ถ.มีหน้าที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้  ถูกต้อง ถ้ามิได้มีการแก้ไขในเวลาอันสมควร หรือเมื่อพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการเช่นว่านั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการบริหารงานหรือเกิดความไม่เป็นธรรมแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ก.ถ.มีอำนาจที่จะระงับการใช้หลักเกณฑ์นั้นเสีย
           มาตรา 35  ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือ  เงินอื่นใดนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้
           สาระสำคัญ  ในการบริหารงานบุคคลย่อมจะต้องมีความสัมพันธ์กับงบประมาณ หากมีการตั้งงบประมาณในหมวดเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน และเงินค่าจ้างต่าง ๆ ไว้สูง ย่อมกระทบ
ต่องบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น ความในมาตรานี้จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดงบประมาณในหมวดนี้ไว้ไม่เกิน 40 %
           มาตรา 36  ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)   รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(2)   ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตร
ฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น


- 60 -

(3)   ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(4)   ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(5)   จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(6)   จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้าที่ และในการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
และสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(7)   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
มอบหมาย
          สาระสำคัญ  เมื่อมี ก.ถ. ก็จำเป็นต้องมี สำนักงานใดสำนักงานหนึ่งเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานราชการของ ก.ถ.ข้างต้น กฎหมายฉบับนี้จึงกำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานเพื่อทำหน้าที่
ดังกล่าวขึ้น ในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.ถ. จึงต้องทำหน้าที่ใน 2 บทบาท
กล่าวคือ ทำหน้าที่ในบทบาทงานราชการของ ก.ถ. บทบาทหนึ่ง และบทบาทในฐานะหน่วยงาน
ราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอีกบทบาทหนึ่ง

บทเฉพาะกาล
-----------------------------------

            มาตรา 37  ผู้ใดเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานเมืองพัทยา อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์เช่นเดิม
            สาระสำคัญ  เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและรับรองสิทธิของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม ให้สามารถคงสถานภาพตามกฎหมายฉบับนี้ จึงได้กำหนดมาตรานี้ไว้
            มาตรา 38  ผู้ใดเป็นลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป โดยได้รับค่าจ้าง และสิทธิและประโยชน์เช่นเดิม
             สาระสำคัญ  เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์เช่นเดียวกับมาตรา 37 เพียงแต่ในมาตรานี้กำหนดรับรองสถานภาพและสิทธิของลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนี้- 61 -

             มาตรา 39  ให้ดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
             ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจนกว่าจะมีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
             ในระหว่างที่ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
            สาระสำคัญ  ความในมาตรานี้กำหนดระยะเวลาของการเกิดคณะกรรมการต่าง ๆ ไว้ว่าจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี ในขณะเดียวกันในระหว่างที่ไม่มีคณะกรรมการต่างๆ จะมีวิธีปฏิบัติเช่นไร กฎหมายในมาตรานี้จึงแบ่งวิธีปฏิบัติไว้เป็นขั้นตอน   ดังนี้
           ขั้นตอนที่หนึ่ง ในระหว่างที่ไม่มีคณะกรรมการต่าง ๆ ให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้เดิม กล่าวคือ เดิมมีองค์กรใดทำหน้าที่บริหารงานบุคคลในท้องถิ่นนั้น   ก็ให้องค์กรนั้นทำหน้าที่ไปพลางก่อน
           ขั้นตอนที่สอง ในระหว่างที่ยังไม่มีมาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก็ให้ใช้ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่มีอยู่เดิมไปพลางก่อน ทั้งนี้ ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้
           ทั้งสองขั้นตอนดังกล่าวอาจอธิบายในรายละเอียดได้ว่า ความในวรรคสองเป็นเรื่องขององค์กร ส่วนความในวรรคสามเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กรจะนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ดังนี้ เมื่อไม่มีองค์กรใหม่ ก็ให้องค์กรเดิมทำหน้าที่ เมื่อมีองค์กรใหม่ แต่ไม่มีหลักเกณฑ์ใหม่ ก็ให้ใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ไม่ขัดกฎหมายนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีการสร้างมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งเรื่องมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ใหม่กฎหมายมิได้กำหนดว่าจะต้องเสร็จเมื่อใด
           มาตรา 40  ในวาระเริ่มแรกก่อนที่จะมีกรรมการตามมาตรา 30 (4) ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา 30 (2)และ (3) เพื่อทำหน้าที่เท่าที่จำเป็น
- 62 -

   ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการตามมาตรา 33 (3) ภายในกำหนดเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา 30 (3)
   ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการผู้หนึ่งเป็นประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกรรมการตามมาตรา 30 (4)
                สาระสำคัญ  มาตรานี้เป็นมาตราที่กำหนดให้มี ก.ถ. ชั่วคราวขึ้นเพื่อให้ ก.ถ.       ชั่วคราวทำหน้าที่เท่าที่จำเป็น และคัดเลือกประธาน ก.ถ. ซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้ได้อธิบายในหมวด 7
              มาตรา 41 บรรดากิจการที่กำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าได้มีการดำเนินการไปแล้วหรือกำลังดำเนินการ
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าการนั้นได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับให้ถือว่าการนั้นได้ดำเนินการไปแล้วหรือกำลังดำเนินการอยู่ตามพระราชบัญญัตินี้
               สาระสำคัญ  เป็นการรับรองการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายในกิจการที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้ดำเนินการหรือกำลังดำเนินการก่อนวันที่30 พฤศจิกายน 2540 โดยให้ถือว่าการกระทำนั้นได้ดำเนินการไปแล้วหรือกำลังดำเนินการ
อยู่ตามกฎหมายนี้
               มาตรา 42 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรา 35 ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 35 ภายในห้าปีนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
               สาระสำคัญ  มาตรานี้กำหนดเงื่อนเวลากรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินเดือนเกิน40 % ของงบประมาณท้องถิ่น จะต้องดำเนินการตั้งงบประมาณหมวดเงินเดือนไม่เกิน 40 %ตามมาตรา 35 ให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี
               มาตรา 43 ในระหว่างที่ยังมิได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้กรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็นไปพลางก่อน
               สาระสำคัญ  กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งในการบริหารงานบุคคลดังกล่าว จะมีโครงสร้างในรูปคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มาจากบุคคลรวมสามฝ่ายกล่าวคือ ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายหนึ่ง เป็นกรรมการโดยตำแหน่งฝ่ายหนึ่ง และจากผู้แทนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอีกฝ่ายหนึ่งโดยมีสัดส่วนที่   เท่ากันพร้อมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ไว้ โดยกำหนดให้มีการสร้างมาตรฐานกลางมาตรทั่วไป และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล อีกทั้งกำหนดการจำกัดงบประมาณในหมวดเงินเดือนที่ไม่ให้กระทบกระเทือนต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ท้องถิ่นตั้งงบประมาณหมวดเงินเดือนได้ไม่เกิน 40 % ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของท้องถิ่นด้วย

- 63 -

   อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายใหม่ที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการทำความ
เข้าใจและต้องอาศัยปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตมาเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงและพัฒนา
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงความสับสนในเนื้อหาของกฎหมายนี้ในบางครั้ง ซึ่งต้อง
ศึกษาและทำความเข้าใจต่อไป ทั้งนี้โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา

----------------------------------
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ศูนย์รวมเอกสารติวสอบราชการ ชีทจุฬา ข้อสอบ กพ ครูผู้ช่วย ตำรวจ ท้องถิ่น ไฟฟ้า จุฬา
   

สั่งซื้อคู่มือ E-Book ติวสอบรับราชการ ชีตจุฬา สั่งซื้อชีตจุฬาที่นี่ อัพเดท ข่าวการสอบราชการ
 บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
ทางลัด:  

* นำไปเผยแพร่...
เว็บบอร์ด
(BBCode)
เว็บไซต์ทั่วไป
(HTML)

ประกาศใหม่ล่าสุด
ฮั้วลักเซียม ถูก ส่งทั่วไทย ขายราคาบริษัท ผจก.ฝ่ายการตลาด (รับตัวแทน) โดย mitedura [วันนี้ เวลา 06:32:46 AM]

จำหน่ายยาน้ำสมุนไพรฮั้วลักเซียมราคาขวดละ1500บาทรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วไทย โดย mitedura [วันนี้ เวลา 06:07:36 AM]

ขายชุดแต่งงาน ราคาถูก สวยๆ น่ารัก ประทับใจ โดย starweddingshop [วันนี้ เวลา 04:32:14 AM]

ขายคอนโด The Base พระราม 9-รามคำแหง 1ห้องนอน 1ห้องน้ำ 30ตรม. โดย urdistan10 [วันนี้ เวลา 04:25:51 AM]

สุดยอดสมุนไพรฃั้นดีเยี่ยม 99 ชนิดดีทีสุดของแบรนด์ คุณหมอณรงค์ พุ่มโพธิงาม โดย eracknow [วันนี้ เวลา 03:39:20 AM]

จำหน่ายฮั้วลักเซียมสุดยอดสมุนไพรชั้นดีเยี่ยม99ชนิดดีทีสุดของแบรนด์คุณหมอณรงค์ โดย mitedura [วันนี้ เวลา 03:28:02 AM]

รถรับจ้าง รถหกล้อรับจ้าง 098-3570925 รถรับจ้างขนของ รถกระบะขนของ ราคาถูก!!! โดย arnantakarn06 [วันนี้ เวลา 03:00:28 AM]

META CONTACT (เมต้า คอนแท็ค) ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาและสมอง โดย eracknow [วันนี้ เวลา 02:05:16 AM]

ลงพุง !!!! ไม่ใช่ปัญหา กางเกงกระชับสัดส่วน โดย starweddingshop [วันนี้ เวลา 02:02:25 AM]

รถรับจ้าง 098-4315919 รถ 6ล้อ รับจ้าง รถรับจ้างขนของ รถกระบะรับจ้าง ราคาถูก !!!s โดย levantto [วันนี้ เวลา 12:04:08 AM]

ขายกระเป๋าเป้ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋ากล้อง นาฬิกา แว่นตากันแดด !! แนว Sport Life โดย umberof [เมื่อวานนี้ เวลา 11:40:08 PM]

ครีมหน้าใส สุดฮอต เซตครีมคุณภาพ พลิกชีวิต ** การันตี ใช้แล้วเห็นผล 100% ** โดย fication45 [เมื่อวานนี้ เวลา 11:22:06 PM]

แหล่งงาน ทำที่บ้าน งานเสาร์-อาทิตย์ รายได้เสริม รายได้พิเศษ โดย wat chang [เมื่อวานนี้ เวลา 10:47:36 PM]

หางานทำ งานรายได้พิเศษ ทำงานผ่านเน็ต ทำที่บ้าน อยากได้งาน คลิกเลย โดย heng211 [เมื่อวานนี้ เวลา 10:45:40 PM]

เผยเคล็ดลับ !! สุดยอดเทคนิคการทำเงินออนไลน์ ที่ไม่มีใครรู้ ลงทะเบียนฟรี !! 100 % โดย edingan [เมื่อวานนี้ เวลา 09:55:27 PM]

จำหน่าย ปลีก ส่ง กระเป๋าเดินทาง น่ารัก แฟชั่น วินเทจ ดอกไม้ เท่ห์ทนทาน ไฟเบอร์ โดย hileone [เมื่อวานนี้ เวลา 09:41:45 PM]

ผลิตกล่องกระดาษ-กล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องลูกฟูก งานดี บริการเยี่ยม ราคาไม่แพง โดย arrocha03 [เมื่อวานนี้ เวลา 09:19:42 PM]

รับผลิตครีม บำรุงผิวหน้าผิวกาย หรือครีมตามกระแสทุกชนิด พร้อมบริการขอ อย. โดย dantivill [เมื่อวานนี้ เวลา 09:03:01 PM]

#จำหน่ายครีมบาชิ baschi ครีมหน้าเด้ง หน้าใส ของแท้ 100% นำเข้าจากไต้หวันเท่านั้น โดย srelia [เมื่อวานนี้ เวลา 09:00:31 PM]

โรงงานพิมพ์ดาวแลบบอราทอรี่ส์ รับผลิตครีมและเครื่องสำอางค์พร้อมจด อ.ย มาตรฐาน GMP โดย akikdb97 [เมื่อวานนี้ เวลา 08:10:52 PM]

กระเป๋าเดินทาง-กระเป๋าล้อลาก, กระเป๋าเดินทางล้อลาก, กระเป๋าล้อลากไฟเบอร ราคาถูก โดย ingonh88 [เมื่อวานนี้ เวลา 08:09:15 PM]

สุวรรณกิจเข็มเจาะ แอนด์ คอนสตรัคชั่น บริการรับเจาะเสาเข็มขนาดเล็ก เสาเข็มเจาะระบบ โดย uaarthrn10 [เมื่อวานนี้ เวลา 08:06:44 PM]

มธุรส โรงงานผลิตไอศกรีม มีรสชาดให้เลือกถึง 16 รส พร้อมบริการจัดส่ง โดย lnarroww [เมื่อวานนี้ เวลา 08:03:57 PM]

ร้านขายหูฟังระดับเทพ ราคาสามัญชนคนเดินดิน OSTRY, TTPOD, SOUNDMAGIC ประกัน1ปี โดย Holysai [เมื่อวานนี้ เวลา 07:58:20 PM]

บ้านน็อคดาวน์ บ้านสำเร็จรูป ราคาถูก โดย anscend [เมื่อวานนี้ เวลา 07:04:57 PM]

หมอนน่ารักจากสติ๊กเกอร์ไลน์ ฟรี!แถมสติ๊กเกอ โดย imoverfo [เมื่อวานนี้ เวลา 06:52:06 PM]

CareCella Lifting Gel สุดยอดแห่งการยกกระชับ ขาว ลดริ้วรอย จากเกาหลี เด็กลง 5 ปี โดย xefrees [เมื่อวานนี้ เวลา 06:49:45 PM]

PhytoSC ไฟโตเอสซี,ให้คุณหน้าเด็ก ลดจุดด่างดำ ลดสิว ฝ้า กระ ลดริ้วรอย โดย modeling [เมื่อวานนี้ เวลา 06:46:55 PM]

PT Personal Trainer เทรนเนอร์ สอนออกกำลังกาย ฟิตเนส โดย oducbe [เมื่อวานนี้ เวลา 06:37:22 PM]

เครื่องสีข้าวขนาดใหญ่-ข้าวขาว ข้าวกล้อง เครื่องกะเทาะ ข้าวเปลือก โดย kotchkrn077 [เมื่อวานนี้ เวลา 06:36:30 PM]

ข้อต่อท่อ-แคล้มรัดท่อ ใช้ซ่อมท่อแตก ซ่อมท่อร้าว และรั่วซึม ด้วย RNT SMART CLAMP โดย yananthrn11 [เมื่อวานนี้ เวลา 06:35:35 PM]

บ้านไม้สําเร็จรูป-บ้านน็อคดาวน์ บ้านโมบาย, รีสอร์ท, บ้านสวน ราคาประหยัด มืออาชีพ โดย niracha202 [เมื่อวานนี้ เวลา 06:33:35 PM]

กันสาด-รับทำ รับออกแบบติดตั้ง หลังคากันสาด กันสาดโพลี กันสาดไวนิล กันสาดดีไลท์ โดย ophas666 [เมื่อวานนี้ เวลา 06:33:26 PM]

พรมปูพื้นรถยนต์ไวนิลเกรด A โรงงานผลิตพรมปูพื้นรถยนต์เข้ารูป 100% ทุกรุ่น ราคาถูก โดย thanatip070 [เมื่อวานนี้ เวลา 06:32:21 PM]

ระบบบำบัดน้ำเสีย-ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดย sakol050 [เมื่อวานนี้ เวลา 06:26:17 PM]

ไอทีจีเนียส เปิดอบรมทำเว็บพื้นฐาน เดือน พ.ค. - มิ.ย.58 โดย itgenius [เมื่อวานนี้ เวลา 05:58:34 PM]

สอนเลี่ยมพระ สอนเลี่ยมกรอบพระ ลุงน้อย โทร 089-0771004,091-5070139 โดย imoverfo [เมื่อวานนี้ เวลา 05:39:05 PM]

ของชำร่วย ของชำร่วยขายส่ง ขายของชำร่วย ขายของที่ระลึกของชำร่วย ส่งขายขายของชำร่วย โดย rodxuces889 [เมื่อวานนี้ เวลา 05:22:55 PM]

ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ถึงบ้านดอทคอม โดย ช่างอาร์ต โดย econtent [เมื่อวานนี้ เวลา 04:55:00 PM]

รับสกรีนเสื้อยืด งานสกรีน DTG ด้วยเครื่องมาตรฐาน USA หรือ สกรีนบล๊อค งานปักเสื้อ โดย warman99 [เมื่อวานนี้ เวลา 04:42:41 PM]

##สำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้บริการรับทำบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ราคาประหยัด## โดย baan1111 [เมื่อวานนี้ เวลา 04:42:39 PM]

ไชน่าช็อปปิ้งผู้นำเข้าสินค้าจากจีน ราคาปลีก - ส่ง ซื้อมากได้ส่วนลดถึง 50% โดย econtent [เมื่อวานนี้ เวลา 04:38:00 PM]

รับทําเสาเข็มเจาะ-บริการรับเจาะเสาเข็มขนาดเล็ก เสาเข็มเจาะระบบแห้ง โดย hatthaya008 [เมื่อวานนี้ เวลา 04:35:34 PM]

เปิดรับสมาชิกตัวแทนจำหน่าย แอสมิรี่ คอลลาเจนเปปไทด์ โทร.0995833155 โดย oducbe [เมื่อวานนี้ เวลา 04:20:38 PM]

▶▶▶Hostingราคาถูก VPSราคาถูก วิทยุออนไลน์ราคาถูก พื้นที่25GB 27บาท◄◄◄ โดย artartz878 [เมื่อวานนี้ เวลา 03:36:43 PM]

รับออกแบบ และผลิตแก๊สซิไฟเออร์ (Gasifier) ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) โดย econtent [เมื่อวานนี้ เวลา 03:32:13 PM]

ขายด่วนคอนโด The Trust ติดถนนงามวงศ์วาน ไม่ต้องผ่อนดาวน์ ยื่นกู้ได้ทันที!! โดย econtent [เมื่อวานนี้ เวลา 03:21:09 PM]

ฟอร์ทเทรสมารีน จำหน่ายและออกแบบตู้คอนเทนเนอร์ ตู้เก็บสินค้า ตู้สำนักงาน ร้านค้า โดย bpommin [เมื่อวานนี้ เวลา 02:58:27 PM]

เครื่องอ่านบาร์โค้ด(Barcode Scanner), เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด(Barcode Printer) โดย sumalee01995 [เมื่อวานนี้ เวลา 02:56:35 PM]

ตู้เติมน้ำมัน-ผู้ผลิตตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ทั้งระบบหยอดเหรียญและสอดธนบัตร โดย vasana010 [เมื่อวานนี้ เวลา 02:55:48 PM]

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!