12:32:44 AM 08 กรกฎาคม 2015 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
    หน้าแรก    วิธีใช้  ค้นหา  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  

สั่งซื้อคู่มือ E-Book ติวสอบรับราชการ ชีตจุฬา สั่งซื้อชีตจุฬาที่นี่ อัพเดท ข่าวการสอบราชการ
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (อ่าน 1706 ครั้ง)
A A A A
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูอยู่
ionpho9
สมาชิกระดับสาม
***

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 140
โพสต์: 8


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: 07:11:47 AM 16 มิถุนายน 2013 »

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม


1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มีผลบังคับใช้วันใด

ก.  17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496

ข.  18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496

ค.  27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496

ง.   7   มีนาคม   พ.ศ. 2496

ตอบ  ข.  18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496

        มาตรา  2
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


2. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติมปีล่าสุดคือฉบับที่เท่าไหร่และปี
พ.ศ.ใด

ก.  ฉบับที่ 10 พ.ศ.2540 

ข.  ฉบับที่ 11
พ.ศ.2543

ค. ฉบับที่ 12 พ.ศ.2546

ง.  ฉบับที่ 13
พ.ศ.2552

ตอบ    ง.  ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
มีผลบังคับใช้ 13 พฤษจิกายน พ.ศ.2552       


3. เทศบาลตำบลได้แก่  ท้องถิ่นที่มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย
ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้น
ให้ระบุถึงอะไรไว้ด้วยข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ก.  ชื่อ                                                                     ข.  เขตเทศบาล

ค.  ชื่อและเขตเทศบาล                                       ง.  ชื่อนายกเทศบาล

ตอบ ค.  ชื่อและเขตเทศบาล             

             มาตรา  9  เทศบาลตำบล  ได้แก่
ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อเทศบาลไว้ด้วย


4. เทศบาลเมือง
ได้แก่
ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลกลางจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป

ก.  5,000  คน                                                        ข.  10,000
คน

ค.  15,000  คน                                                      ง.  20,000
คน

ตอบ  ข.  10,000  คน

 มาตรา 10  เทศบาลเมือง  ได้แก่
ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลกลางจังหวัด
หรือท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป
ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัติ
และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย


5. เทศบาล
ได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป

ก.  20,000  คน                                                      ข.  30,000
คน

ค.  15,000  คน                                                      ง.  50,000
คน

ตอบ  ง.  50,000  คน

          มาตรา   11
เทศบาลนคร  ได้แก่
ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป
โดยราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไปมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัติและซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร  ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย


6. การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้กระทำโดยประกาศเป็น

ก.  ประกาศกฎกระทรวง                                    ข.  เทศบัญญัติ

ค.  พระราชกำหนด                                             ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

ตอบ  ง.
ประกาศกระทรวงมหาดไทย

           มาตรา  12
ภายในบังคับมาตรา  9  มาตรา 10  และมาตรา  11
การเปลี่ยนชื่อเทศบาลนครหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล  ให้กระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย


7. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มีสิทธิลงชื่อร้องขอให้จัดทำประชามติว่าจะใช้รูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี

ก.  หนึ่งในสี่                                                         ข.  สองในสาม

ค.  สามในห้า                                                        ง.  ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ก.
หนึ่งในสี่

          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสภาเทศบาลในเขตเทศบาลใดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้นมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้จัดทำประชามติในเขตเทศมนตรีผลของประชามติให้นำมาใช้เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นการทั่วไปในคราวถัดไปจากวันที่มีการออกเสียงประชามติ
และให้ใช้รูปแบบการบริหารตามผลประชามตินั้นตลอดไปจนกว่าจะมีการออกเสียงประชามติของผู้มีสิทธิอย่างอื่น


8. สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจำนวน  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ก.  สภาเทศบาลตำบล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบสองคน

ข.  สภาเทศบาลเมือง  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบแปดคน

ค.  สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนยี่สิบสี่คน

ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.
ถูกทุกข้อ

            มาตรา  15
สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจำนวนดังต่อไปนี้

            1)  สภาเทศบาลตำบล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบสองคน

            2)  สภาเทศบาลเมือง  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบแปดคน

            3)  สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนยี่สิบสี่คน


9. สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก.  2  ปี                                                                   ข.  4
ปี

ค.  6  ปี                                                                   ง.  9
ปี

ตอบ  ข.  4  ปี

             มาตรา  16
สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ถ้าตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่าลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


10. สภาเทศบาลมีประธานคนหนึ่ง  และรองประธาน
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติสภาเทศบาลกี่คน

ก.  1  คน                                                                ข.  2
คน

ค.  3  คน                                                                ง.  4
คน

ตอบ  ก.  1  คน

         มาตรา  20
สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง  และรองประธานสภาคนหนึ่ง
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาลประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล


11. ในกรณีที่ตำแหน่งประธานสภาหรือรองประธานสภาว่างลง  เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา  20  ทวิ
ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ก.  10                                                                                      ข.  15

ค.  20                                                                                      ง.  30

ตอบ  ข.  15

          มาตรา  22
ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ในที่ประชุม  ให้สมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งกันเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น


12. หน่วยงานใดเป็นผู้วางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล

ก.  กระทรวงมหาดไทย                                                      ข.  สภาเทศบาลเมือง

ค.  สภาเทศบาลนคร                                                           ง.  ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ก.  กระทรวงมหาดไทย                     

             มาตรา  23
ให้กระทรวงมหาดไทยวางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว้


13. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลกี่สมัย

ก.  2  สมัย                                                                              ข.  3
สมัย

ค.  4  สมัย                                                                              ง.  5 สมัย

ตอบ  ค.  4  สมัย

                มาตรา  24
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมครั้งแรกและประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด

             
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจำนวนแล้วและให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล

                กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาล


14. กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนด
เวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมสภาเทศบาลไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้   ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งใด

ก.  กำหนดวันประชุมใหม่                                 ข.  แต่งตั้งประธานและรองประธาน

ค.  ยุบสภาเทศบาล                                                              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ  ค.
ยุบสภาเทศบาล   

                กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมสภาเทศบาลไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งยุบสภาเทศบาล       


15. ในการประชุมสภาเทศบาลในสมัยหนึ่งๆ  ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

ก.  15  วัน                                                                              ข.  30
วัน

ค.  45  วัน                                                                              ง.  60
วัน

ตอบ  ข.  30  วัน

             สมัยประชุมสมัยหนึ่งๆ
ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ionpho9
สมาชิกระดับสาม
***

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 140
โพสต์: 8


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: 07:12:33 AM 16 มิถุนายน 2013 »

1.พ.ร.บ.เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น มีกี่ฉบับ อะไรบ้าง
ตอบ หลัก ๆ มี 5 ฉบับ คือ เทศบาล 2496 อบจ.2540 อบต.2537 พัทยา 2542 กทม.2528
 
2.สุขาฯ ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปี 2542 มีกี่แห่ง
ตอบ 981 แห่ง
 
3.หลักการปกครองของไทย ใช้หลักรัฐเดี่ยวหมายความว่าอะไร
ตอบ ตาม ม.1 ของ รธน.2550 ประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้
 
4.หลักการปกครองท้องถิ่นใช้หลักการใด
ตอบ กระจายอำนาจ
 
5.การปกครองท้องถิ่นของไทยมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
ตอบ มี ท. อบจ. อบต. พิเศษ(กทม. , พัทยา)
 
6.ปัจจุบันรูปแบบเทศบาลมีกี่รูปแบบ มีกี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีกี่แห่ง
ตอบ 3 รูปแบบ คือ นคร (20) เมือง (84) ตำบล(1,025) = 1,129 แห่ง
 
7.จำนวนประชากร ตามหลักเกณฑ์การตั้งเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีจำนวนเท่าไร
ตอบ ตำบลไม่กำหนด เมือง 10,000 คน นคร 50,000 คน
 
8.ความหนาแน่นของจำนวนประชากรต้องนำมาพิจารณาการตั้งเทศบาลหรือไม่
ตอบ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496 แก้ไข ฉบับที่ 11 (2543) ไม่กำหนด
 
9.การตั้งเทศบาลเมืองมีหลักการเกณฑ์การตั้งอย่างไร
ตอบ มีประชากร 1,000 คน รายได้พอเพียงต่อการบริหารงาน หากเป็นที่ตั้งศาลากลาง ให้ตั้งเป็นเทศบาลเมือง (นครก็ได้)
 
10.เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ถ้ายุบหรือหมดวาระ การเลือกนายกฯ ทำอย่างไร
ตอบ ต้องเลือกนายกเทศมนตรีโดยตรง
 
11.จำนวน ส.ท. ต.,เมือง,นคร และคณะเทศมนตรี มีจำนวนเท่าใด
ตอบ จำนวน ส.ท. ตำบล 12 คน เมือง 18 คน และนคร 24 คน คณะเทศมนตรี ตำบล 2 คน เมือง 3 คน และนคร 4 คน
 
12.สมาชิกสภา อบจ.มีจำนวนเท่าใด ตามหลักเกณฑ์ที่ กม.กำหนดต่อประชากรเท่าใด
ตอบ มีตั้งแต่ 24 – 30 –36 – 42 – 48 ไม่เกิน 500,000 คน = 24 คน
ระหว่าง 500,000 – 1,000,000 คน มี 30 คน ระหว่าง 1,000,000 – 1,500,000 คน มี 36 คน
ระหว่าง 1,500,000–2,000,000 คน มี 42 คน ตั้งแต่ 2,000,000 คนขึ้นไป   มี 48 คน
 
13.นายก อบจ.มาโดยวิธีใด
ตอบ มาจากความเห็นชอบของสภา อบจ. ถ้าลาออก ลาออกต่อประธานสภา อบต. ถ้าประธานสภาลาออก ลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
 
14.รองนายก อบจ. มีได้กี่คน ขึ้นกับจำนวน สจ.เท่าใด
ตอบ มีตั้งแต่ 2 คน (ส.อบต. 24/30) 3 คน (ส.อบต. 36/42) 4 คน (ส.อบต. 48)
 
15.พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.ปี 2537 กำหนดโครงสร้าง ส.อบต.หมู่บ้านละกี่คน ดำรงตำแหน่งวาระกี่ปี
ตอบ ถ้ามี 1 หมู่บ้าน มี 6 คน  ถ้ามี 2 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านละ 3 คน ถ้ามีตั้งแต่ 3 หมู่บ้านขึ้นไป มีหมู่บ้านละ 2 คน ดำรงตำแหน่งวาระ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
 
16.ประธานฝ่ายบริหารมาจากใคร
ตอบ ความเห็นชอบของสภา และนายอำเภอแต่งตั้ง
 
17.ปัจจุบัน อบต.ทั่วประเทศมีกี่แห่ง
ตอบ 6,744 แห่ง
 
18.อบต.หนองใหญ่ ชลบุรี ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลใช่หรือไม่
ตอบ ใช่ โดยยุบรวมกับเทศบาลตำบลหนองใหญ่เมื่อ 16 พ.ค. 43
          อบต.เวียง ยุบรวม ทต.เวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ 26 ก.พ.45
 
19.พ.ร.บ. กทม.ปี 28 กำหนดเกณฑ์สมาชิกสภา กทม. 1 คน ต่อประชากรกี่คน
ตอบ 100,000 คน วาระ 4 ปี
 
20.ปัจจุบัน กทม.มีสมาชิกสภา กทม.เท่าไร
ตอบ 60 คน
 
21.ผวจ.กทม. คนปัจจุบันคือใคร
ตอบ นายสมัคร สุนทรเวช เป็นผู้ว่า กทม.ที่มาจากการเลือกตั้ง คนที่ 5 (รวมแต่งตั้งด้วยเป็นคนที่ 13)
 
22.พ.ร.บ.เมืองพัทยา ปี 2542 มีสมาชิกสภาเท่าไร
ตอบ 24 คน
 
23.นายกเมืองพัทยามาจากการเลือกตั้งโดยตรง ใช่หรือไม่
ตอบ ใช่
 
24.รธน.ปี 40 ว่าด้วยการกระจายอำนาจ มีหลักการสำคัญอย่างไร
ตอบ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล ด้วยความอิสระแลเท่าเทียมกัน
 
25.ใครกำกับดูแลเทศบาลในเขตจังหวัด และใครดูแลเทศบาลตำบลและ อบต.
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วน เทศบาลตำบล นายอำเภอช่วยเหลือ ผวจ.ในการกำกับดูแล
 
 
26.กทม.ใครเป็นผู้กำกับดูแล
ตอบ รมว.มท. ถ้าให้ผู้ว่า กทม. พ้นจากตำแหน่ง รมว.มท.เสนอ ครม.
 
27.ใครกำกับดูแลเมืองพัทยา
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผวจ.เสนอ รมว.มท.ยุบสภาพัทยาได้
 
28.ตาม รธน. ม.283 ทำไมต้องมีการกำกับดูแลท้องถิ่นเพื่ออะไร
ตอบ เพื่อให้เป็นไปตาม รธน.
 
29.ปัจจุบันจะมีการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษอีกแห่งที่ใด เรียกว่าอะไร
ตอบ เรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่อาณาเขตไม่เต็มพื้นที่จังหวัด กับอาณาเขตเต็มพื้นที่จังหวัด
 
30.ปัจจุบัน พ.ร.บ.เทศบาลแก้ไขล่าสุดฉบับที่เท่าไร พ.ศ.ใด
ตอบ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2543)
 
31.เทศบาลรูปแบบใดที่เป็นที่ตั้งศาลากลาง
ตอบ เทศบาลเมือง
 
32.พ.ร.บ. อบจ.ปัจจุบันใช้ พ.ศ. อะไร
ตอบ พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542)
 
33.สภา ต. เป็นท้องถิ่นหรือไม่ มีฐานะพิเศษต่างกว่าแบบเดิมคืออะไร
ตอบ ไม่เป็นท้องถิ่น แต่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
 
34.อบต. ปัจจุบันมีกี่แห่ง
ตอบ 6,744 แห่ง
 
35.ผวจ.กทม.มาจากการเลือกตั้ง โดยวิธีใด
ตอบ เลือกตั้งโดยตรงและลับ
 
36.พ.ร.บ.เมืองพัทยาประกาศใช้ พ.ศ.ใด
ตอบ พ.ศ. 2542
 
37.พ.ร.บ.อะไร ที่บัญญัติอำนาจหน้าที่ รายได้ของท้องถิ่นไว้ทุกรูปแบบ
ตอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 
38.สัดส่วนรายได้ท้องถิ่น ปี 2545 มีร้อยละเท่าใด
ตอบ ร้อยละ 27.44 (งบประมาณ 2545 1,023,000 ล้านบาท จัดสรรให้ท้องถิ่น 28,071.60 ล้านบาท)
 
39.รัฐบาลต้องจัดสรรเงินให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเท่าใดในปี 44
ตอบ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
 
41.องค์กรปกครองท้องถิ่นปัจจุบันมีทั้งหมดกี่แห่ง
ตอบ 7,950 แห่ง (เทศบาล 1,129 อบจ. 75 พิเศษ 2 อบต. 6,744)
 
42.ปัจจุบันสภาตำบลเหลือเท่าใด
ตอบ 214 แห่ง
 
43.เทศบาลใดที่ต้องเลือกนายกโดยตรงเป็นเทศบาลแรกของไทย
ตอบ เทศบาลเมืองคูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (นางสุภารมย์ โลทะกะ)
 
44.ชุมชนที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลนครต้องมีประชากรเท่าใด
ตอบ 50,000 คน
 
ข้อมูล อบต. ปี 2554
-อบต.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากที่สุด 2,614 แห่ง
-พนง.ส่วนตำบล 23,727 คน
-สมาชิกสภา อบต. 127,594 คน
-อบต.ที่มีประชากรมากที่สุด อบต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 53,512 คน
-อบต.บางบัวทอง มีรายรับมากที่สุด 75,563,537.02 บาท
-อบต.เขาน้อย     มีรายรับน้อยที่สุด   1,041,921.00 บาท
-ตั้งแต่ 11 พ.ค. 44 จะไม่มี กน./ผญบ./พท. เป็นสมาชิกสภา อบต.โดยตำแหน่ง
-ตั้งแต่ 20 พ.ค. 46 กน./ผญบ./พท. จะสมัครสมาชิกสภา อบต.โดยยังไม่ลาออกจากตำแหน่งไม่ได้
-เลือกตั้ง อบต. ครั้งสุดท้ายเมื่อ 23 มิ.ย. 2544
-เลือกตั้ง อบต.ครั้งต่อไป ภายใน 60 วันหลังวันที่ 18 ก.ค. 2546 (จัดตั้งปี 2538(ชุดแรก) เป็นการเลือกใหม่ครั้งที่ 2)
-ครั้งถัดไป ภายใน 60 วันหลังวันที่ 21 มกราคม 2547 (จัดตั้งปี 2542 เป็น อบต.ชุดที่ 4)

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
1. ความเป็นมาของเทศบาล
เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นดำเนินการปกครองตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจากการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพ ฯ ร.ศ.116 (พ.ศ. 2440) โดยมีพระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ในส่วนภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล ท่าฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ขึ้นมีวิวัฒนาการเรื่อย ๆ มา จนถึงปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มีการ กระจายอำนาจการปกครองที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
โดยมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นในปี พ.ศ. 2476 โดยมีการตราพระราชบัญญัติ จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 มีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลหลายแห่ง ต่อมาได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิก กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหลายครั้ง จนในที่สุดได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม ทั้งหมดขณะนี้ยังมีผลบังคับใช้ซึ่งมีการแก้ไขครั้งสุดท้าย โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 จากวิวัฒนา การรูปแบบการปกครองท้องถิ่นจนถึงปัจจุบัน มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ยกเลิกการปกครองท้องถิ่น รูปสุขาภิบาลจนหมดสิ้น ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ทำให้มีเทศบาลใน ปัจจุบันทั้งสิ้น จำนวน 1,164 แห่ง

การปกครองท้องถิ่นได้เริ่มต้นมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว แต่การปกครอง ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นรูปใดก็ยังไม่เข้มแข็งพอแต่พอจะเป็นหลักได้บ้างก็คือการปกครองท้องถิ่นรูปแบบของกรุงเทพมหานคร และเทศบาลเท่านั้น ซึ่งรัฐบาลหลายรัฐบาลได้พยายามที่จะพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับประเทศไทยอยู่หลายครั้ง โดยมี การทดลองรูปแบบเมืองพัทยาแต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรจึงกลับมาดำเนินการในรูปแบบเทศบาล โดยให้เมืองพัทยาบริหารตาม รูปแบบของเทศบาลนคร ในปัจจุบันนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 78 ให้ สามารถรวมการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดให้เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ทั้งจังหวัดได้ดังนี้

ดาวโหลดที่นี่   

http://www.ziddu.com/download/12383583/tassaban.doc.html

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
http://www.ziddu.com/download/5214586/tassaban.pdf.html

สรุป งานสารบรรณ
http://www.ziddu.com/download/5220486/sarabun.doc.html

พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542
http://www.ziddu.com/download/5220566/Update.pdf.html

รัฐธรรมนูษ 2550
http://www.ziddu.com/download/5221036/2550.pdf.html

พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
http://www.ziddu.com/download/5221069/...pdf.html

สรุปงานพัฒนาชุมชน
http://www.ziddu.com/download/5221116/pathana.doc.html

แนวข้อสอบ พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
http://www.ziddu.com/download/5221238/krajai.pdf.html
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ionpho9
สมาชิกระดับสาม
***

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 140
โพสต์: 8


ดูรายละเอียด
« ตอบ #2 เมื่อ: 07:12:41 AM 16 มิถุนายน 2013 »

เทศบาลถือว่าเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญและใช้ในการบริหารเมืองเป็นหลัก ซึ่งหลายประเทศประสบความสำเร็จในการใช้ “เทศบาล” เป็นเครื่องมือที่สำคัญใน การปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย สำหรับสังคมไทยเทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตชุมชนเมืองที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2476 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2542) เกือบ 66 ปีแล้ว
 
ความเป็นมา

พ.ศ. 2476  ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 และกำหนดให้เทศบาลเป็นองค์กรบริหารรูปหนึ่งของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาล
พ.ศ. 2478  ได้มีการจัดตั้งเทศบาลเป็นครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล        พ.ศ. 2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่เดิม 35 แห่งขึ้นเป็นเทศบาล และได้มีการปรับปรุงกฎหมาย      ดังกล่าวอยู่เป็นระยะ เช่น ในปี พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2483
พ.ศ. 2496  ได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ขึ้นใช้แทนกฎหมายเก่าทั้งหมด และได้มีการใช้กฎหมาย พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 (โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เป็นระยะ) จนถึงปัจจุบัน (2541) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติหมวดว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2542  ได้มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542
 
หลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาล

               พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้งท้องถิ่นใดขึ้นเป็นเทศบาลไว้ 3 ประการ ได้แก่
1. จำนวนของประชากรในท้องถิ่นนั้น
2. ควมเจริญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ตามที่กฎหมายกำหนด และงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินกิจการของท้องถิ่น
3. ความสำคัญทางการเมืองของท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงศักยภาพของท้องถิ่นนั้นว่าจะสามารถพัฒนาความเจริญได้รวดเร็วมากน้อยเพียงใด
               จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น กฎหมายได้กำหนดให้จัดตั้งเทศบาลขึ้นได้ 3 ประเภท ดังนี้
 
 
 
 
1. เทศบาลตำบล  กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลตำบลไว้อย่างกว้างๆ ดังนี้
1.1 มีรายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งแต่ 12,000,000 บาท    ขึ้นไป
1.2 มีประชากรตั้งแต่ 7,000 คนขึ้นไป
1.3 ได้รับความเห็นชอบจากราษฎรในท้องถิ่นนั้น
                   สำหรับในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น การควบคุมการก่อสร้างอาคาร การแก้ปัญหาชุมชนแออัด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาท้องถิ่นหรือการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูปเทศบาล กระทรวงมหาดไทยจะสั่งให้ดำเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลเฉพาะแห่งได้ หรือกรณีที่จังหวัดเห็นว่าสุขาภิบาลใดมีความเหมาะสม สมควรยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลได้ ก็ให้จังหวัดรายงานไปให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งให้ดำเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลได้ โดยให้จังหวัดชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น พร้อมทั้งส่งข้อมูลความเหมาะสมไปให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาด้วย
2. เทศบาลเมือง  มีหลักเกณฑ์การจัดตั้งดังนี้
2.1 ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง ให้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ประกอบ
2.2 ส่วนท้องที่ที่มิใช่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) เป็นท้องที่ที่มีพลเมืองตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป
(2) มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้
(3) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง
3. เทศบาลนคร  มีหลักเกณฑ์การจัดตั้งดังนี้
3.1 เป็นท้องที่ที่มีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คน ขึ้นไป
3.2 มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้
3.3 มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนคร
 
โครงสร้างเทศบาล

               พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้แบ่งโครงสร้างของเทศบาลออกเป็น 2 ส่วน คือ          สภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี
 สำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในเทศบาล จะมีโครงสร้างทางเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งเรียกว่า พนักงานเทศบาล
1. สภาเทศบาล  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารอันเป็นวิถีทางแห่งการถ่วงดุลอำนาจ กำหนดให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาลนี้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 5 ปี (ปัจจุบันมีการแก้ไขให้อยู่ในวาระคราวละ  4 ปี) ทั้งนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล ดังนี้
 
                   1.1  สภาเทศบาลตำบล       มีสมาชิกทั้งหมด   12 คน
                   1.2  สภาเทศบาลเมือง        มีสมาชิกทั้งหมด   18 คน
                   1.3  สภาเทศบาลนคร         มีสมาชิกทั้งหมด   24 คน
                   สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่งโดยให้ผู้ว่าราชการแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กล่าวคือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมสภา เทศบาลครั้งแรกภายใน 90 วัน นับแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จสิ้นแล้ว ให้สมาชิกสภาเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกด้วยกัน จะเลือกบุคคลอื่นนอกจากสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้ ประธานสภามี หน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมเทศบาลควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ และเป็นตัวแทนสภาในกิจการภายนอก
2. คณะเทศมนตรี
                   ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ได้แก่ คณะเทศมนตรี ซึ่งอำนาจในการบริหารงานอยู่ที่     คณะเทศมนตรี โดยคณะเทศมนตรีเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลที่สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ       ซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี อีก 2-4 คน ตามฐานะเทศบาล คือ
ก. กรณีที่เป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ให้มีเทศมนตรีได้ 2 คน ซึ่งเมื่อรวมนายก    เทศมนตรีเป็นคณะเทศมนตรีแล้ว มีจำนวน 3 คน
ข. กรณีที่เป็นเทศบาลนคร ให้มีเทศมนตรีได้ 4 คน ซึ่งเมื่อรวมนายกเทศมนตรีเป็นคณะ     เทศมนตรีแล้วมีจำนวน 5 คน สำหรับเทศบาลเมืองที่มีรายได้จากการจัดเก็บปีละ 20 ล้านบาทขึ้นไป ให้มี    เทศมนตรีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
3. พนักงานเทศบาล
                   พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเทศบาลที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจำสำนักงานหรืออาจจะนอกสำนักงานก็ได้  ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพราะหน้าที่ของเทศบาลนั้นต้องติดต่อและให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งในเรื่องงานการทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งนับว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมาก ซึ่งต่างกับคณะเทศมนตรีที่ว่าคณะเทศมนตรีรับผิดชอบและภารกิจในลักษณะของการ “ทำอะไร” ส่วนการ “ทำอย่างไร” ก็จะเป็นหน้าที่ของพนักงานเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ
 
โฉมหน้าเทศบาลในยุค 2000

 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ได้กำหนดโครงสร้างเทศบาลให้มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. โครงสร้างให้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ภายหลังที่สมาชิกสภาเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองครบตามวาระ หรือมีเหตุต้องยุบสภาไป
2. เทศบาลตำบล ให้มีทางเลือกว่า เทศบาลแห่งใดจะมีการบริหารในรูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลแต่ละแห่ง
             
 
 
               จึงกล่าวได้ว่า เทศบาลใดจะใช้โครงสร้างแบบคณะเทศมนตรี ก็จะมีโครงสร้างดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น แต่หากเทศบาลใดใช้โครงสร้างแบบนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีก็จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
และคณะผู้บริหารจะประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่มาจากการแต่งตั้งของนายก       เทศมนตรีตามจำนวน ดังนี้
               เทศบาลตำบล          ให้มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน
               เทศบาลเมือง           ให้มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คน
               เทศบาลนคร            ให้มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน
               และกฎหมายได้ให้อำนาจนายกเทศมนตรีแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายก    เทศมนตรี เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีอีกด้วย
               อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ระบุว่า วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป ก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงทุกแห่งหรือจะใช้โครงสร้างแบบให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เลือกคณะเทศมนตรี ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนโดยการลงประชามติ
               การลงประชามติดังกล่าว กฎหมายกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนั้น ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเทศบาลนั้น ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้จัดให้มีการลงประชามติ ทั้งนี้ การยื่นคำร้องดังกล่าวต้องดำเนินการภายใน 360 วัน ก่อนครบวาระของสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น และจะกระทำในวาระของสภาเทศบาลนั้นได้เพียงครั้งเดียว
               นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดนโยบายไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ และนโยบาย
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายก    เทศมนตรี
(4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
 
อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

               ปกติสภาเทศบาลจะทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. อำนาจในการตราเทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ คือ กฎข้อบังคับของท้องถิ่น ซึ่งมีผลใช้บังคับได้เฉพาะในเขตเทศบาลนั้นๆ เท่านั้น โดยสภาเทศบาลเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อตัวบทกฎหมาย ในกรณีต่อไปนี้
ก. เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล
ข. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้อำนาจตราเทศบัญญัติเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนั้นๆ
 
 
                   สำหรับการพิจารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี ถือว่าเป็นการใช้อำนาจสูงสุดในการควบคุม ถ้าหากร่างดังกล่าวไม่ได้รับการเห็นชอบจากสภาเทศบาลแล้ว นั่นหมายถึงว่าคณะเทศมนตรีสิ้นสุดในหน้าที่ (เพราะการไม่เห็นด้วยของเทศบาลมีความหมายถึงการไม่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่นด้วย) โดยมีเงื่อนไขที่น่าสังเกตว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเห็นชอบด้วย และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นด้วยนั้น การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจะดำเนินการอย่างไร
                   ส่วนในการตราข้อบัญญัติทั่วไปจะมีหลักการคล้ายกัน แต่ต่างกันตรงที่ว่าร่างดังกล่าวจะได้รับการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นด้วย
2. อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร
                   สภาเทศบาลมีอำนาจในการควบคุมคณะเทศมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สำคัญอย่างน้อย 3 ประการ
2.1 การตั้งกระทู้ถาม
สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิที่จะตั้งกระทู้ถามคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีในข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับการงานในหน้าที่ได้ ถ้าหากสมาชิกสภาเกิดสงสัยหรือมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี หรือเมื่อเล็งเห็นว่าการกระทำใดๆ ของฝ่ายบริหารอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่นหรือประชาชนในท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีนั้นๆ จะต้องตอบกระทู้ถามให้สมาชิกสภาหายข้องใจ แต่ฝ่ายบริหารมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามก็ได้ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรตอบเพราะถ้าหากตอบไปแล้วจะเกิดความไม่ปลอดภัยหรือเสียประโยชน์ที่สำคัญของเทศบาล
2.2 การเปิดอภิปราย
กฎหมายว่าด้วยเทศบาลได้ให้สิทธิแก่สมาชิกสภาเทศบาล ขอเปิดอภิปรายต่อคณะ     เทศมนตรีหรือเทศมนตรีคนใดคนหนึ่งได้ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการที่กำหนดไว้ เช่น   มีข้อกล่าวหาคณะเทศมนตรีว่าปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่และมีความประพฤติเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง ฯลฯ
2.3 การอนุมัติงบประมาณประจำปี
ก่อนที่จะมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรอบปีต่อไป คณะเทศมนตรีจะต้องเสนอ           งบประมาณประจำปีเพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเสียก่อน และเมื่อสภาได้อนุมัติแล้ว จึงจะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ การที่กำหนดให้ต้องเสนอขออนุมัติงบประมาณก่อนนั้น เพื่อที่สภาเทศบาลซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นนั้น สามารถควบคุมการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินของฝ่ายบริหารให้เป็นไปอย่าง           ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และในกรณีที่สภาเทศบาลพิจารณาแล้ว ลงมติไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีที่คณะเทศมนตรีเสนอแล้ว ไม่ว่าจะต้องเหตุผลใดก็ตามจะมีผลทำให้คณะเทศมนตรีชุดนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งไป
3. อำนาจในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ได้กำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะเทศมนตรีไว้ว่า   “ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาล”
 
 
กล่าวโดยสรุป คือ อำนาจในการเห็นชอบแต่งตั้งคณะเทศมนตรี โดยสภาเทศบาลจะเสนอการเห็นสมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง มีข้อสังเกตว่าในปัจจุบันมีการจัดกลุ่มในลักษณะพรรคการเมืองขึ้น  ดังนั้นกลุ่มที่ได้รับเลือกตั้งเป็นฝ่ายเสียงข้างมากจะมีโอกาสสูงที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นฝ่ายบริหาร (คณะเทศมนตรี)
4. อำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาล
เพื่อที่จะให้การดำเนินงานต่างๆ ของสภาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สภาเทศบาลมีอำนาจที่จะตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายให้ทำ  ซึ่งคณะกรรมการที่            สภาเทศบาลจะแต่งตั้งนี้สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
4.1 คณะกรรมการสามัญ คือ คณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งได้รับเลือกจากสภาเทศบาล และกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบให้มีคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลได้ไม่เกิน 2 คณะ โดยเทศบาลนครให้มีกรรมการในคณะหนึ่งๆ ไม่เกิน 5 นาย ส่วนเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลให้มีกรรมการในคณะหนึ่งๆ ได้ไม่เกิน 3 นาย
4.2 คณะกรรมการวิสามัญ คือ คณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิกซึ่งได้รับเลือกจากสภาเทศบาล โดยอาจมีจำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการสามัญดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
 
อำนาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรี

               คณะเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่สำคัญๆ อาจกล่าวโดยสรุปได้ 3 ประการ ดังนี้
1. อำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารงานโดยทั่วไปของเทศบาลตามที่เทศบาลกำหนดไว้
2. อำนาจหน้าที่ในการเปรียบเทียบคดีที่ละเมิดต่อเทศบัญญัติ โดยเทศมนตรีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจเปรียบเทียบปรับในคดีที่มีการละเมิดต่อเทศบัญญัติได้ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีมีอำนาจที่จะเรียกผู้กระทำความผิดและพยานมาบันทึกถ้อยคำเพื่อประกอบการพิจารณาได้ด้วย
3. อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ กล่าวคือ คณะเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติงานต่างๆ ในเขตเทศบาล ตาม    บทบัญญัติของกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ หรือกฎหมายอื่นใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและได้กำหนดไว้โดยกฎกระทรวง
เพื่อให้การใช้อำนาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรีดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มีการแบ่งอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยปัญหาและการสั่งการระหว่างนายกเทศมนตรีกับเทศมนตรีไว้ดังนี้ (ประหยัด หงษ์ทองคำ, 2526 : 55)
1. นายกเทศมนตรี  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยสั่งการและบริหารงานในเรื่องต่อไปนี้
1.1 เรื่องเกี่ยวกับสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภาเทศบาล
1.2 เรื่องที่ต้องรายงานอำเภอหรือจังหวัด หรือกระทรวงไทยแล้วแต่กรณี
1.3 เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรี
1.4 เรื่องที่เกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติหรือยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติอยู่แล้ว
1.5 เรื่องที่ดำริขึ้นใหม่ ซึ่งอาจต้องมีโครงการหรือแผนงานหรือระเบียบการขึ้นใหม่
1.6 เรื่องที่ปลัดเทศบาลเห็นเป็นปัญหา หรือกรณีพิเศษที่ควรได้รับการวินิจฉัยจากนายก   เทศมนตรี
1.7 เรื่องซึ่งนายกเทศมนตรีมีอำนาจสั่งการโดยเฉพาะ
1.8 เรื่องที่ปลัดเทศบาลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
2. เทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยสั่งการหรือบริหารงานในเรื่องต่อไปนี้
2.1 เรื่องที่คณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีมอบหมายให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศมนตรี
2.2 เรื่องที่ต้องรายงานนายกเทศมนตรี
2.3 เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่
อนึ่ง ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อยู่ หรือไม่สามารถบริหารกิจการได้ ให้นายกเทศมนตรีตั้งเทศมนตรีผู้หนึ่งทำงานแทน และจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหรือหน้าที่บังคับให้ปฏิบัติ และอำนาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีอำนาจตามที่กฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนด ทั้งยังได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะระดับต่างๆ ไว้ เช่น เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และ      เทศบาลนคร ไว้แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดกล่าวคือ
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ionpho9
สมาชิกระดับสาม
***

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 140
โพสต์: 8


ดูรายละเอียด
« ตอบ #3 เมื่อ: 07:14:04 AM 16 มิถุนายน 2013 »

1.  การยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตําบล  ต้องตราเป็น
ก.  พระราชกฤษฎี กา                          ข. พระราชกํ าหนด
ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย       ง.  ข้อ  ก.หรือ  ค.
ตอบ   ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
2.  เทศบาลเมืองได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก.  หนึ่งหมื่นคน                  ข.  สองหมื่นคน
ค.  สองหมื่นห้าพันคน                       ง. สามหมื่นคน
ตอบ   ก. หนึ่งหมื่นคน
3.  เทศบาลแบ่งเป็นกี่ประเภท
ก.  2                                                        ข.  3
ค.  4                                                        ง.  5
ตอบ   ก. หนึ่งหมื่นคน
4.  เทศบาลนครได้แก่ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก.  หนึ่งหมื่นคน                  ข.  สองหมื่นคน
ค.  สี่หมื่นคน                                        ง.  ห้าหมื่นคน
ตอบ   ง.  ห้าหมื่นคน
5.  การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล  ให้กระทําโดย
ก.  พระราชกฤษฎีกา                           ข. พระราชบัญญัติ
ค.  พระราชกําหนด                             ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตอบ   ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
6.  องค์การเทศบาลประกอบด้วย
ก.  สภาเทศบาล                                    ข.  นายกเทศมนตรี
ค.  คณะเทศมนตรี                               ง.  ข้อ ก.  และ  ข.
ตอบ   ง.  ข้อ  ก. และ  ข.
7.  สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี
ก.  2                                                        ข.  3
ค.  4                                                        ง.  6
ตอบ   ค.  4
8.  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมไม่เกินกี่สมัย
ก.  3  สมัย                                              ข.  4  สมัย
ค.  5  สมัย                                              ง.  6  สมัย
ตอบ   ข.  4  สมัย
9.   ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภา  และรองประธานสภา
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                        ข. นายอําเภอ
ค.  นายกเทศมนตรี                              ง.  ประกาศจังหวัด
ตอบ   ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
10.  การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกต้องกําหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันประกาศการ
       เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวน
ก.  15                                                      ข.  30
ค.  45                                                      ง.  60
ตอบ   ก.  15
11. สมัยประชุมสภาวิสามัญให้มีกําหนดไม่เกินกี่วัน
ก.  7                                                        ข.  15
ค.  30                                                      ง.  45
ตอบ   ข.  15
12. เทศบาลตําบลมีสมาชิกสภากี่คน
ก.  10                                                      ข.  12
ค.  15                                                      ง.  18
ตอบ   ข.  12
13.  เทศบาลตําบลมีรองนายกเทศมนตรีกี่คน
ก.  5                                                        ข.  3
ค.  2                                                        ง.  1
ตอบ   
14.  สภาเทศบาลเมืองมีกี่คน
ก.  12                                                      ข.  15
ค.  18                                                      ง.  20
ตอบ   ค.  18
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ศูนย์รวมเอกสารติวสอบราชการ ชีทจุฬา ข้อสอบ กพ ครูผู้ช่วย ตำรวจ ท้องถิ่น ไฟฟ้า จุฬา
   

สั่งซื้อคู่มือ E-Book ติวสอบรับราชการ ชีตจุฬา สั่งซื้อชีตจุฬาที่นี่ อัพเดท ข่าวการสอบราชการ
 บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
ทางลัด:  

* นำไปเผยแพร่...
เว็บบอร์ด
(BBCode)
เว็บไซต์ทั่วไป
(HTML)

ประกาศใหม่ล่าสุด
รายได้เสริมเสาร์ อาทิตย์งานทำที่บ้านรายได้ดี<สนใจคลิ๊ก> โดย goodjob [เมื่อวานนี้ เวลา 11:40:14 PM]

ขายกระเป๋าเดินทางแฟชั่น กระเป๋าเดินทางล้อลาก ทุกไซต์ กระเป๋าเดินทาง ราคาถูก โดย hileone [เมื่อวานนี้ เวลา 11:36:38 PM]

เบาะรองนั่ง เมมโมรี่โฟม หมอนตัวยู ปลอกผ้าตาข่าย ลดอาการ ปวดหลัง ฯลฯ โดย emrstoke [เมื่อวานนี้ เวลา 11:33:50 PM]

เบาะรองนั่ง เมมโมรี่โฟม หมอนตัวยู ปลอกผ้ากำมะหยี่ แบบหนา ลดอาการ ปวดหลัง ฯลฯ โดย emrstoke [เมื่อวานนี้ เวลา 11:27:33 PM]

ครีมหน้าใส สุดฮอต เซตครีมคุณภาพ พลิกชีวิต ** การันตี ใช้แล้วเห็นผล 100% ** โดย fication45 [เมื่อวานนี้ เวลา 11:05:33 PM]

เผยเคล็ดลับ !! สุดยอดเทคนิคการทำเงินออนไลน์ ที่ไม่มีใครรู้ ลงทะเบียนฟรี !! 100 % โดย edingan [เมื่อวานนี้ เวลา 11:03:20 PM]

Close Clay Pack Gold มาส์กเห็ดสดโกลด์ กระชับรูขุมขน ปรับผิวหน้าให้เรียบเนียน โดย minniiz109 [เมื่อวานนี้ เวลา 11:00:47 PM]

รายได้เสริมเสาร์ อาทิตย์งานทำที่บ้านรายได้ดี<สนใจคลิ๊ก> โดย goodjob [เมื่อวานนี้ เวลา 10:56:42 PM]

รับผลิตอาหารเสริม ในรูปแบบแคปซูล แท็ปเล็ต ซอฟเจล พร้อมบริการขอ อย. โดย dantivill [เมื่อวานนี้ เวลา 10:50:02 PM]

Juon CC Snail Sunscreen Lotion จูออน ซีซี สเนล ซันสกรีน โลชั่น ครีมหอยขาว โดย minniiz109 [เมื่อวานนี้ เวลา 10:27:13 PM]

ชุดแต่งงาน ชุดไทย ชุดเดรส ชุดราตรี เสื้อสูท ชุดราตรีคนอ้วน โดย idinast [เมื่อวานนี้ เวลา 10:23:42 PM]

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ราคาถูกจากโรงงาน โดย pecializ [เมื่อวานนี้ เวลา 10:15:01 PM]

โลชั่นหัวเชื้อผิวขาว 100% Pure Lotion by jello ปรับผิวขาวอมชมพู ภายใน 7 วัน โดย minniiz109 [เมื่อวานนี้ เวลา 10:11:26 PM]

ทะเบียนสวย ราคาถูก แค่20,000กว่า ป้ายกราฟฟิค ที่ TABIENSIAM โดย proachan [เมื่อวานนี้ เวลา 10:08:17 PM]

Top Slim Fitting กางเกงฟิตติ้ง เก็บพุง หุ่นเพรียว กระชับหน้าท้อง โดย minniiz109 [เมื่อวานนี้ เวลา 09:53:35 PM]

Vintage Canvas Bag - กระเป๋าแฟชั่น กระเป๋าวินเทจ กระเป๋าผ้าใบ [พร้อมส่งทันที] โดย inkingmu [เมื่อวานนี้ เวลา 09:44:50 PM]

บ้านน็อคดาวน์ มีแบบให้เลือกมากที่สุด รับออกแบบและสร้างบ้านน็อคดาวน์ ราคาถูก โดย anscend [เมื่อวานนี้ เวลา 09:42:16 PM]

หมอนสุขภาพ รองคอ รองกระดูกคอ Memory foam ทรงผีเสื้อ ขนาด 60 cm แก้ปวดคอ โดย emrstoke [เมื่อวานนี้ เวลา 09:34:34 PM]

Saint Peau Red Ginseng Horse Pudding Sleeping Pack มาร์กน้ำมันม้า โดย minniiz109 [เมื่อวานนี้ เวลา 09:30:57 PM]

กรดา โรงไม้ ขายไม้แปรรูป พาเลทไม้ ลังไม้ ทุกขนาดตามคุณสมบัติที่คุณต้องการ โดย somchengcomewhan [เมื่อวานนี้ เวลา 09:26:21 PM]

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด ฮั้วลักป้อ เสริมสร้างฮอร์โมน โดย mitedura [เมื่อวานนี้ เวลา 09:25:16 PM]

i Builtin โรงงานเฟอร์นิเจอร์ รับตกแต่งภายใน ออกแบบและติดตั้ง โดย somchengcomewhan [เมื่อวานนี้ เวลา 09:15:18 PM]

successmore เมื่อก่อนเป็นรายได้เสริม ปัจจุบันเป็นรายได้หลักให้ครอบครัว โดย aeypreecha [เมื่อวานนี้ เวลา 08:48:55 PM]

##สำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้บริการรับทำบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ราคาประหยัด## โดย baan1111 [เมื่อวานนี้ เวลา 08:27:16 PM]

เปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนชีวิตคุณ โทร 091-6622232 , 098-2362362 โดย oducbe [เมื่อวานนี้ เวลา 08:18:15 PM]

สอนเลี่ยมพระ สอนเลี่ยมกรอบพระ ลุงน้อย ID Line Lungnoi452 โดย imoverfo [เมื่อวานนี้ เวลา 08:16:02 PM]

เอมิครีม ครีมหน้าใส สไตล์ญี่ปุ่น ลดฝ้า กระ จุดด่างดำ โดย econtent [เมื่อวานนี้ เวลา 08:15:51 PM]

หมอนรองคอในรถ Memory Foam ปลอกผ้ากำมะหยี่ โดย emrstoke [เมื่อวานนี้ เวลา 07:45:38 PM]

รับผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง คุณภาพดี ราคาถูก โดย pecializ [เมื่อวานนี้ เวลา 07:05:03 PM]

--->>>ท่องเที่ยวครบวงจร โดย oducbe [เมื่อวานนี้ เวลา 06:25:05 PM]

รับเข้าเล่มวิทยานิพนธ์ ด่วนทุกสถาบัน 096-2355954 061-5651544 โดย imoverfo [เมื่อวานนี้ เวลา 06:11:59 PM]

รับสอนกีต้าร์ อูคูเลเล่ ราคาสบายๆ ย่าน บางกะปิ โดย oducbe [เมื่อวานนี้ เวลา 06:06:08 PM]

จำหน่ายยาน้ำสมุนไพรฮั้วลักเซียมราคาขวดละ1500บาทรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วไทย โดย mitedura [เมื่อวานนี้ เวลา 06:03:58 PM]

หมอนรองคอ Memory Foam ปลอกผ้ากำมะหยี่ รูปทรงตัว U โดย emrstoke [เมื่อวานนี้ เวลา 05:54:54 PM]

✔รับสมัครตัวแทนจำหน่าย มาร์คลาวา Black Hole Pack โดย yignoring [เมื่อวานนี้ เวลา 05:51:41 PM]

รับซื้อรถบรรทุก รับซื้อรถหกล้อ สี่ล้อ รับซื้อรถสิบล้อ รับซื้อรถแมคโคร ทุกรุ่นปี โดย econtent [เมื่อวานนี้ เวลา 05:43:16 PM]

เปิดรับสมาชิกตัวแทนจำหน่าย แอสมิรี่ คอลลาเจนเปปไทด์ โทร.0995833155 โดย oducbe [เมื่อวานนี้ เวลา 05:12:23 PM]

ศูนย์รวมอาหารเสริม ผู้ชาย ผู้หญิง ยี่ห้อดัง ราคาส่งถูกๆ www.perfectlifeclub.com โดย idproducts [เมื่อวานนี้ เวลา 05:03:12 PM]

--->>>เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่เดียวจบครบทุกศาสตร์ โดย oducbe [เมื่อวานนี้ เวลา 05:00:59 PM]

ใช้อินเตอร์เน็ททำกิฟฟารีนรายได้ 50000 บาทต่อเดือน ยุคไอทีทำงานผ่านเน็ต โดย imoverfo [เมื่อวานนี้ เวลา 04:46:15 PM]

เรยา RAYA อาหารเสริมผู้หญิง ซ้อเจ็ดเซทอัพ มารียา หน้าใส ฟิต อกฟู ใหญ่ขึ้น โดย idproducts [เมื่อวานนี้ เวลา 04:46:00 PM]

▶▶▶Hostingราคาถูก VPSราคาถูก วิทยุออนไลน์ราคาถูก พื้นที่25GB 27บาท◄◄◄ โดย artartz878 [เมื่อวานนี้ เวลา 04:36:59 PM]

มนุษย์เงินเดือนตัวน้อย โดย esonalnet [เมื่อวานนี้ เวลา 04:22:51 PM]

ศูนย์รวมรถเครนเก่าญี่ปุ่น ZOOMLION รถเครนมือสอง รถตัก เครื่องจักรกลหนัก มากที่สุดในไทย โดย artartz878 [เมื่อวานนี้ เวลา 04:11:16 PM]

หมอนสุขภาพ รองคอ รองกระดูกคอ Memory foam พร้อมเจลเย็น (Cool Gel) แก้ปวดคอ โดย emrstoke [เมื่อวานนี้ เวลา 03:59:12 PM]

081-9293545 จัดจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายทุกประเภท ลู่วิ่ง ,จักรยาน โดย imoverfo [เมื่อวานนี้ เวลา 03:19:25 PM]

GPS,GPS Tracking,GPS ติดตามรถ คุณภาพสูง จับสัญญาณดาวเทียมเร็ว พิกัดแม่น ราคาถูก โดย dtawangps [เมื่อวานนี้ เวลา 02:48:06 PM]

หางาน Parttime ทำที่บ้าน รับสมัครคนคีย์ข้อมูล 2-3 ช.ม./วัน รายได้ดี โดย goodjob [เมื่อวานนี้ เวลา 02:40:17 PM]

ผิวพรรณเปล่งปลั่งขาวสวยสดใสด้วย สมุนไพรจีน ฮั้วลักจู สูตรผงไข่มุขแท้100% โดย mitedura [เมื่อวานนี้ เวลา 02:37:18 PM]

หางาน Parttime ทำที่บ้าน รับสมัครคนคีย์ข้อมูล 2-3 ช.ม./วัน รายได้ดี โดย goodjob [เมื่อวานนี้ เวลา 02:36:09 PM]

Powered by SMF | SMF © 2011, Simple Machines