10:52:25 AM 29 พฤษภาคม 2015 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
    หน้าแรก    วิธีใช้  ค้นหา  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  

สั่งซื้อคู่มือ E-Book ติวสอบรับราชการ ชีตจุฬา สั่งซื้อชีตจุฬาที่นี่ อัพเดท ข่าวการสอบราชการ
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. พ.ศ.2550  (อ่าน 723 ครั้ง)
A A A A
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูอยู่
sheetjula
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: 03:49:13 PM 14 มิถุนายน 2013 »

แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. พ.ศ.2550
1.       พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550  บังคับให้เมื่อใด


ก.       6   ตุลาคม  2550                           ค.  6  พฤศจิกายน  2550


ข.       7   ตุลาคม  2550                           ง.   7  พฤศจิกายน   2550


2.        “ผู้ได้รับการเสนอชื่อ”  ตาม พรบ. นี้หมายถึงบุคคลใด


ก.       ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี


ข.       ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ค.       ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา


ง.       ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแล้วแต่กรณี


3.       บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้


ก.       ประธานกรรมการการเลือกตั้ง


ข.       เลขาธิการกรรมการเลือกตั้ง


ค.       คณะกรรมการการเลือกตั้ง


ง.       กรรมการการเลือกตั้ง


4.       ต้องประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้ง


ก.       30  วัน                                            ค. 7   วัน


ข.       15  วัน                                            ง. 3    วัน


5.       กรณีมีเหตุอันสงสัยว่ามีกรณีไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในเขตเลือกตั้งต้องสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน


ก.       30  วัน                                            ค. 7   วัน


ข.       15   วัน                                           ง.  3  วัน


6.       ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละครั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่ากี่คน


ก. 8 คน                                                  ค. 6 คน


ข. 7 คน                                                  ง. 5 คน


7.       ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง


ก. กำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง


ข. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


ค. การถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง


ง. ถูกทุกข้อ


                                คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง มีอำนาจเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่ากี่คน


ก. 6 คน                                                  ค. 7 คน


ข. 8 คน                                                  ง. ตามที่เห็นสมควร


8.       คณะกรรมการการลงคะแนนและนับคะแนนมีจำนวนกี่คน


ก. 9   คน                                                ค. 7 คน


ข. 8   คน                                                ง. ตามที่เห็นสมควร


9.       คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและกรรมการอีกกี่คน


ก. ไม่น้อยกว่า 5  คน                            ค. ไม่น้อยกว่า  7  คน


ข. ไม่น้อยกว่า 6    คน                          ง. ไม่น้อยกว่า  8  คน


10.    บุคคลใดแต่งตั่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและกรรมการอีกแปดคน


ก.       ประธานกรรมการการเลือกตั้ง


ข.       คณะกรรมการการเลือกตั้ง


ค.       กรรมการการเลือกตั้ง


ง.       ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น


11.    ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงเก้าคน ต้องกระทำการอย่างไร


ก.      ให้ดำเนินการตามจำนวนกรรมการที่มีอยู่


ข.      คณะกรรมการประจำหน่วยแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจนครบเก้าคน


ค.      คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง


ง.      ข้อ ก ผิด


12.    พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะส่งตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่เลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า


ก. 10   วัน                                             ค. 15  วัน


ข. 20   วัน                                              ง. 30   วัน


13.    ตัวแทนสังเกตการณ์แต่ละหน่วยเลือกตั้งมีได้กี่คน


ก.       5  คน                                              ค. 3  คน


ข.       4  คน                                              ง.  1  คน


14.    บุคคลใดที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญา


ก.       เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การเลือกตั้ง


ข.       ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด


ค.       ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง


ง.       ถูกทุกข้อ


15.    บุคคลใดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา


ก. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง


ข. กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง


ค. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง


ง. ถูกทุกข้อ


16.    จากคำถามข้อข้างต้น ถ้าบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคำสั่งของศาลอันเดียวกับการเลือกตั้งและได้กระทำโดยสุจริต จะต้องรับผิดทางแพ่งและทางอาญาหรือไม่


ก. ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา     ข. รับผิดทางแพ่งแต่ไม่ต้องรับผิดทางอาญา


ค. รับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา ง. ไม่มีข้อใดถูก


17.    บุคคลใดไม่มีสิทธิเลือกตั้ง


ก.       ผู้มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)


ข.       มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง


ค.       ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช


ง.       มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง


รัฐธรรมนูญ และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


18.   ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ภายในกี่วัน


ก.     30  วัน                                                            ค.  15  วัน


ข.     20   วัน                                                           ง.   7   วัน


แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ionpho9
สมาชิกระดับสาม
***

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 140
โพสต์: 8


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: 02:04:39 PM 19 มิถุนายน 2013 »

111111111
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ศูนย์รวมเอกสารติวสอบราชการ ชีทจุฬา ข้อสอบ กพ ครูผู้ช่วย ตำรวจ ท้องถิ่น ไฟฟ้า จุฬา
   

สั่งซื้อคู่มือ E-Book ติวสอบรับราชการ ชีตจุฬา สั่งซื้อชีตจุฬาที่นี่ อัพเดท ข่าวการสอบราชการ
 บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
ทางลัด:  

* นำไปเผยแพร่...
เว็บบอร์ด
(BBCode)
เว็บไซต์ทั่วไป
(HTML)

ประกาศใหม่ล่าสุด
PhytoSC ไฟโตเอสซี,ให้คุณหน้าเด็ก ลดจุดด่างดำ ลดสิว ฝ้า กระ ลดริ้วรอย โดย modeling [วันนี้ เวลา 10:48:16 AM]

จำหน่ายกางเกงยีนส์ชาย แฟชั่นเกาหลี ราคาถูก โดย behappy2shop [วันนี้ เวลา 10:32:31 AM]

โรงพิมพ์เคไนน์บิสซิเนส บริการออกแบบ-ผลิต สื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด ถูก! โดย djvgdupi [วันนี้ เวลา 10:30:17 AM]

##บอร์ดชุมชนผู้ใช้ไอแพดมินิ ประกาศซื้อขาย แลกเปลี่ยน ipad mini สินค้า IT ฟรี!!## โดย econtent [วันนี้ เวลา 10:29:58 AM]

ฮั้วลักเซียม ถูก ส่งทั่วไทย ขายราคาบริษัท ผจก.ฝ่ายการตลาด (รับตัวแทน) โดย mitedura [วันนี้ เวลา 10:29:41 AM]

ป้อมยาม-ตู้ยาม รับทำตามแบบพร้อมจัดส่ง โดย jharikan [วันนี้ เวลา 10:28:25 AM]

เหล้าบ๊วยแท้ Kobori จากประเทศญี่ปุ่น ได้รับรับรางวัลโนเบล เสริฟบนสายการบิน ANA โดย anetithrn [วันนี้ เวลา 10:28:21 AM]

ฉากกั้นห้อง-ฉากกั้นแอร์ ผ้าม่าน มู่ลี่แนวนอน ม่านปรับแสงแนวตั้ง จากยุโรป โดย aphakhawat [วันนี้ เวลา 10:28:00 AM]

รับซื้อคอม-อาทิเมนบอร์ด, ซีพียู, ซีพียู กระเบื้อง, ซีพียู พลาสติก, แรม, ฮาร์ดดิส โดย amontharop [วันนี้ เวลา 10:26:00 AM]

น้ำยาทำความสะอาด จำหน่ายราคาขายส่ง โดย vchantisa [วันนี้ เวลา 10:25:18 AM]

เครื่องถ่ายเอกสาร-เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขายเครื่องถ่ายเอกสาร โดย Bitchaya [วันนี้ เวลา 10:24:43 AM]

ศูนย์รวมจำหน่ายเครื่องอ่านบาร์โค้ด,เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ครบวงจร ราคาถูก โดย sboathong [วันนี้ เวลา 10:23:35 AM]

ANDABAG ผู้ผลิตถุงผ้าดิบ กระเป๋าผ้าดิบ ถุงผ้าเนื้อดีๆ สกรีนสวยๆ โดย ckanokkrn [วันนี้ เวลา 10:23:27 AM]

__ เครื่อง ชาร์จ/ฟื้นฟู แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ CTEK จากสวีเดน ถูกที่สุด/ประกัน5ปี โดย artdoll256 [วันนี้ เวลา 10:22:23 AM]

กล้องติดรถ เครื่องติดตาม เครื่องดักฟัง กล้องรีโมท กล้องแว่น กล้องนาฬิกา ถูกเว่อๆ โดย artdoll256 [วันนี้ เวลา 10:21:56 AM]

รับซื้อคอมทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รับซื้ออะไหล่เก่า อาทิเมนบอร์ด,ซีพียู,แรม,ฮาร์ดดิส โดย psakunsut [วันนี้ เวลา 10:21:36 AM]

-->>ล้างเมือกมัน ตระกรันแข็งเน่า ที่ลำไส้ เห็นผลดี<<-- โดย econtent [วันนี้ เวลา 10:21:32 AM]

K CAR RENTAL ให้บริการเช่ารถ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี โดย padunlawat [วันนี้ เวลา 10:13:16 AM]

กระเป๋าใส กระเป๋ากันน้ำ กระเป๋าใสๆ กระเป๋าพลาสติกใส กระเป๋าพีวีซีใส PVCBAG โดย emrstoke [วันนี้ เวลา 10:10:34 AM]

ผงซักฟอกน้ํายาซักผ้า ผลิตภัณฑ์ซักล้างสำหรับทำความสะอาด สูตรมาตรฐาน (มอก) โดย IbmTbN2Ti2jg2 [วันนี้ เวลา 09:56:14 AM]

ห้องเย็น-รับสร้างห้องเย็น ห้องแช่แข็ง โดยวิศวกรที่มีความชำนาญ โดย SamTRM3Ti3jg3 [วันนี้ เวลา 09:54:09 AM]

น้ำหอมแผงขายส่ง ราคาถูกหลอดละ 10 บาท โดย econtent [วันนี้ เวลา 09:52:48 AM]

Boiler, Boiler Hoval, Thermal oil Boiler, Industrial Boiler, Hot water Boiler โดย Yanee4Udg44VWn [วันนี้ เวลา 09:50:18 AM]

เผยเคล็ดลับ !! สุดยอดเทคนิคการทำเงินออนไลน์ ที่ไม่มีใครรู้ ลงทะเบียนฟรี !! 100 % โดย edingan [วันนี้ เวลา 09:42:39 AM]

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ไม่แพง โดย baan1111 [วันนี้ เวลา 09:26:09 AM]

จำหน่าย แบตเตอรี่ แท่นชาร์จ ที่ชาร์จ สายชาร์จ อะแดปเตอร์ โน๊ตบุ๊ค กล้อง มือถือ โดย behappy2shop [วันนี้ เวลา 09:09:47 AM]

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชาย SPATA สปาร์ต้า รับสมัครสมาชิกทั่วประเทศ โดย mitedura [วันนี้ เวลา 08:42:32 AM]

จำหน่ายฮั้วลักเซียมสุดยอดสมุนไพรชั้นดีเยี่ยม99ชนิดดีทีสุดของแบรนด์คุณหมอณรงค์ โดย mitedura [วันนี้ เวลา 08:22:53 AM]

จำหน่ายยาน้ำสมุนไพรฮั้วลักเซียมราคาขวดละ1500บาทรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วไทย โดย mitedura [วันนี้ เวลา 08:21:22 AM]

รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท เริ่มต้นที่ 1,500 บาท โดย baan1111 [วันนี้ เวลา 08:18:35 AM]

รับผลิตกลูต้า ยาขาว ยาอกอึ๋ม คอลลาเจน ดีท็อกซ์ขาวใส รับเลข อย.ทันที!! โดย oducbe [วันนี้ เวลา 08:12:03 AM]

kenko เครื่องดื่มสมุนไพรพลูคาว ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดย mitedura [วันนี้ เวลา 07:48:52 AM]

รับตัดเสื้อสูท ชุดเครื่องแบบปกติขาว ชุดข้าราชการสีกากี คุณภาพสูงในราคาสมเหตุสมผล โดย econtent [วันนี้ เวลา 07:47:13 AM]

หมอนรองนั่ง ทรงกลม เมมโมรี่โฟม ผ้ากำมะหยี่ สำหรับออฟฟิศ โดย emrstoke [วันนี้ เวลา 07:40:50 AM]

หลอดโปรเจคเตอร์-ซ่อมโปรเจคเตอร์ ทุกรุ่น-ทุกยี่ห้อ เพื่อกิจกรรมต่างๆ โดย pitthaka [วันนี้ เวลา 07:31:24 AM]

แผ่นอะคริลิค-แผ่นพีวีซี แผ่นลูกฟูก แอร์บับเบิ้ล โพลีคาร์บอเนต "ราคาถูก คุณภาพสูง โดย rphkhinee [วันนี้ เวลา 07:31:06 AM]

ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ร้านค้าสำเร็จรูป ห้องน้ำเคลื่อนที่ ออฟฟิตน็อคดาวน์ โดย jbanjarat [วันนี้ เวลา 07:29:35 AM]

ศาลพระภูมิศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย รับตั้งศาล ซ่อมศาล โดย uuurewnm [วันนี้ เวลา 07:29:22 AM]

ปั๊มน้ํา ปั๊มสูบน้ํา ปั๊มน้ําหอยโข่ง ปั๊มน้ําบาดาล ปั๊มน้ําจุ่มแช่ โดย spfohe566 [วันนี้ เวลา 07:29:04 AM]

หลอดโปรเจคเตอร์ซ่อมโปรเจคเตอร์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ โดย tmaisamaum [วันนี้ เวลา 07:28:35 AM]

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น แบบเปลือกและท่อ โดย brong [วันนี้ เวลา 07:21:41 AM]

ติดตั้งและซ่อมฉากกั้นห้อง ฉากกั้นแอร์ ผ้าม่าน มู่ลี่ แนวนอน ม่านปรับแสง จากยุโรป โดย snetnaphit [วันนี้ เวลา 07:20:15 AM]

สติกเกอร์-รับพิมพ์สติกเกอร์ สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า ป้ายสินค้า สติ๊กเกอร์ PVC โดย ksakaojai [วันนี้ เวลา 07:19:31 AM]

ผู้ผลิต จำหน่าย และให้เช่า ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ออฟฟิตเคลื่อนที่ โดย sjongsawat [วันนี้ เวลา 07:17:56 AM]

สายพานลําเลียง-สายพาน CONVEYOR, สายพาน PVC, PU, สายพานส่งกําลัง, สายพานสแตนเลส โดย pmanipha [วันนี้ เวลา 07:17:25 AM]

ปลอกกระดาษ-กระดาษสวมแก้วกาแฟ ปลอกคอกาแฟ จานรองแก้ว กระดาษอัดชานอ้อย โดย nitsat526 [วันนี้ เวลา 07:17:00 AM]

อลูมิเนียมคอมโพสิตอลูมิเนียมลายไม้ ราคาถูก รับประกัน 10-15 ปี ราคาถูก!!! โดย RobiN7hoD71Tt [วันนี้ เวลา 07:15:33 AM]

ตรายาง-รับทําตรายาง จำหน่ายตรายางทุกชนิด ทั้งระบบยางพาราและระบบเรซิ่น โดย Siam6bat61roR [วันนี้ เวลา 07:15:06 AM]

เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน อย. GMP โดย Nowa5Feg55VWn [วันนี้ เวลา 07:14:49 AM]

พื้นอีพ็อกซีเคลือบพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ป้องกันแตกร้าว ทนต่อการขูดขีด กรดและด่าง โดย Xanqin8qIf8ia [วันนี้ เวลา 07:12:36 AM]

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!