05:06:18 AM 07 กรกฎาคม 2015 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
    หน้าแรก    วิธีใช้  ค้นหา  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  

สั่งซื้อคู่มือ E-Book ติวสอบรับราชการ ชีตจุฬา สั่งซื้อชีตจุฬาที่นี่ อัพเดท ข่าวการสอบราชการ
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. พ.ศ.2550  (อ่าน 763 ครั้ง)
A A A A
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูอยู่
sheetjula
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: 03:49:13 PM 14 มิถุนายน 2013 »

แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. พ.ศ.2550
1.       พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550  บังคับให้เมื่อใด


ก.       6   ตุลาคม  2550                           ค.  6  พฤศจิกายน  2550


ข.       7   ตุลาคม  2550                           ง.   7  พฤศจิกายน   2550


2.        “ผู้ได้รับการเสนอชื่อ”  ตาม พรบ. นี้หมายถึงบุคคลใด


ก.       ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี


ข.       ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ค.       ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา


ง.       ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแล้วแต่กรณี


3.       บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้


ก.       ประธานกรรมการการเลือกตั้ง


ข.       เลขาธิการกรรมการเลือกตั้ง


ค.       คณะกรรมการการเลือกตั้ง


ง.       กรรมการการเลือกตั้ง


4.       ต้องประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้ง


ก.       30  วัน                                            ค. 7   วัน


ข.       15  วัน                                            ง. 3    วัน


5.       กรณีมีเหตุอันสงสัยว่ามีกรณีไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในเขตเลือกตั้งต้องสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน


ก.       30  วัน                                            ค. 7   วัน


ข.       15   วัน                                           ง.  3  วัน


6.       ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละครั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่ากี่คน


ก. 8 คน                                                  ค. 6 คน


ข. 7 คน                                                  ง. 5 คน


7.       ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง


ก. กำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง


ข. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


ค. การถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง


ง. ถูกทุกข้อ


                                คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง มีอำนาจเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่ากี่คน


ก. 6 คน                                                  ค. 7 คน


ข. 8 คน                                                  ง. ตามที่เห็นสมควร


8.       คณะกรรมการการลงคะแนนและนับคะแนนมีจำนวนกี่คน


ก. 9   คน                                                ค. 7 คน


ข. 8   คน                                                ง. ตามที่เห็นสมควร


9.       คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและกรรมการอีกกี่คน


ก. ไม่น้อยกว่า 5  คน                            ค. ไม่น้อยกว่า  7  คน


ข. ไม่น้อยกว่า 6    คน                          ง. ไม่น้อยกว่า  8  คน


10.    บุคคลใดแต่งตั่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและกรรมการอีกแปดคน


ก.       ประธานกรรมการการเลือกตั้ง


ข.       คณะกรรมการการเลือกตั้ง


ค.       กรรมการการเลือกตั้ง


ง.       ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น


11.    ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงเก้าคน ต้องกระทำการอย่างไร


ก.      ให้ดำเนินการตามจำนวนกรรมการที่มีอยู่


ข.      คณะกรรมการประจำหน่วยแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจนครบเก้าคน


ค.      คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง


ง.      ข้อ ก ผิด


12.    พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะส่งตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่เลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า


ก. 10   วัน                                             ค. 15  วัน


ข. 20   วัน                                              ง. 30   วัน


13.    ตัวแทนสังเกตการณ์แต่ละหน่วยเลือกตั้งมีได้กี่คน


ก.       5  คน                                              ค. 3  คน


ข.       4  คน                                              ง.  1  คน


14.    บุคคลใดที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญา


ก.       เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การเลือกตั้ง


ข.       ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด


ค.       ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง


ง.       ถูกทุกข้อ


15.    บุคคลใดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา


ก. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง


ข. กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง


ค. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง


ง. ถูกทุกข้อ


16.    จากคำถามข้อข้างต้น ถ้าบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคำสั่งของศาลอันเดียวกับการเลือกตั้งและได้กระทำโดยสุจริต จะต้องรับผิดทางแพ่งและทางอาญาหรือไม่


ก. ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา     ข. รับผิดทางแพ่งแต่ไม่ต้องรับผิดทางอาญา


ค. รับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา ง. ไม่มีข้อใดถูก


17.    บุคคลใดไม่มีสิทธิเลือกตั้ง


ก.       ผู้มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)


ข.       มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง


ค.       ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช


ง.       มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง


รัฐธรรมนูญ และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


18.   ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ภายในกี่วัน


ก.     30  วัน                                                            ค.  15  วัน


ข.     20   วัน                                                           ง.   7   วัน


แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ionpho9
สมาชิกระดับสาม
***

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 140
โพสต์: 8


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: 02:04:39 PM 19 มิถุนายน 2013 »

111111111
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ศูนย์รวมเอกสารติวสอบราชการ ชีทจุฬา ข้อสอบ กพ ครูผู้ช่วย ตำรวจ ท้องถิ่น ไฟฟ้า จุฬา
   

สั่งซื้อคู่มือ E-Book ติวสอบรับราชการ ชีตจุฬา สั่งซื้อชีตจุฬาที่นี่ อัพเดท ข่าวการสอบราชการ
 บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
ทางลัด:  

* นำไปเผยแพร่...
เว็บบอร์ด
(BBCode)
เว็บไซต์ทั่วไป
(HTML)

ประกาศใหม่ล่าสุด
จำหน่ายยาน้ำสมุนไพรฮั้วลักเซียมราคาขวดละ1500บาทรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วไทย โดย mitedura [วันนี้ เวลา 04:41:22 AM]

ร้านขายหูฟังระดับเทพ ราคาสามัญชนคนเดินดิน OSTRY, TTPOD, SOUNDMAGIC ประกัน1ปี โดย Holysai [วันนี้ เวลา 04:39:34 AM]

หมอนรอง เมมโมรี่โฟม ทรงเหลี่ยม ขนาดใหญ่ (Large Size Square Memory Foam Cushion) โดย emrstoke [วันนี้ เวลา 04:13:05 AM]

เบาะรองนั่งเมมโมรี่โฟม ทรงสี่เหลี่ยม แก้ปวดหลัง ใช้นั่งสมาธิ รองนั่งรถยนต์ โดย emrstoke [วันนี้ เวลา 03:43:09 AM]

จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม และ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ทุกยี่ห้อ โดย esonalnet [วันนี้ เวลา 03:03:30 AM]

งานพิเศษ รายได้เสริม เสาร์ อาทิตย์ รับงานมาทำที่บ้านรายได้ดี<มาใหม่> โดย goodjob [วันนี้ เวลา 03:02:56 AM]

ชุดแต่งงาน ชุดไทย ชุดเดรส ชุดราตรี เสื้อสูท ชุดราตรีคนอ้วน โดย idinast [วันนี้ เวลา 02:48:54 AM]

กระเป๋าเดินทาง ลายดอกไม้ นานาพันธุ์ ราคาถูก ขายส่งขายปลีก ผ้าเคลือบPVC โดย hileone [วันนี้ เวลา 02:40:50 AM]

เบาะรองนั่ง เมมโมรี่โฟม หมอนตัวยู ปลอกผ้าตาข่าย ลดอาการ ปวดหลัง ฯลฯ โดย emrstoke [วันนี้ เวลา 02:24:45 AM]

ผิวพรรณเปล่งปลั่งขาวสวยสดใสด้วย สมุนไพรจีน ฮั้วลักจู สูตรผงไข่มุขแท้100% โดย mitedura [วันนี้ เวลา 01:19:31 AM]

แอบรัก ขายชุดแต่งงาน โดย starweddingshop [วันนี้ เวลา 12:49:33 AM]

เบาะรองนั่ง เมมโมรี่โฟม หมอนตัวยู ปลอกผ้ากำมะหยี่ แบบหนา ลดอาการ ปวดหลัง ฯลฯ โดย emrstoke [วันนี้ เวลา 12:19:34 AM]

เบาะรองนั่ง เมมโมรี่โฟม หมอนตัวยู ปลอกผ้ากำมะหยี่ ลดอาการ ปวดหลัง โดย emrstoke [วันนี้ เวลา 12:15:18 AM]

PhytoSC ไฟโตเอสซี,ให้คุณหน้าเด็ก ลดจุดด่างดำ ลดสิว ฝ้า กระ ลดริ้วรอย โดย modeling [เมื่อวานนี้ เวลา 11:31:19 PM]

ศูนย์รวมทีวีราคาถูก Samsung LG Sony Toshiba Panasonic SHARP โดย tematic [เมื่อวานนี้ เวลา 11:28:06 PM]

รับด่วน!จำนวนมากพาร์ทไทม์คีย์ข้อมูล ช่วงเย็นวันจันทร์-ศุกร์ โดย rungrojboom [เมื่อวานนี้ เวลา 11:11:41 PM]

รับพาร์ทไทม์คีย์ข้อมูลเวลาว่าง เสาร์อาทิตย์ (เลือกเวลาทำได้) โดย rungrojboom [เมื่อวานนี้ เวลา 11:06:52 PM]

รับคนคีย์ข้อมูล สามารถทำงานที่บ้านได้ จ่ายรายได้รายสัปดาห์ โดย rungrojboom [เมื่อวานนี้ เวลา 11:00:28 PM]

Vintage Canvas Bag - กระเป๋าแฟชั่น กระเป๋าวินเทจ กระเป๋าผ้าใบ [พร้อมส่งทันที] โดย inkingmu [เมื่อวานนี้ เวลา 10:52:11 PM]

ขายหนัง Blu-ray & Blu-ray 3D, DVD-9, Series Boxset มาสเตอร์คุณภาพสูง ราคาย่อมเยา โดย indojinshop.com [เมื่อวานนี้ เวลา 10:45:46 PM]

ขายหนัง Blu-ray & Blu-ray 3D, DVD-9, Series Boxset มาสเตอร์คุณภาพสูง ราคาย่อมเยา โดย indojinshop.com [เมื่อวานนี้ เวลา 10:45:03 PM]

รถรับจ้างขนของอุบลราชธานี 098-4315919 รถรับจ้าง รถ6ล้อรับจ้าง รถกระบะรับจ้าง โดย konsong01 [เมื่อวานนี้ เวลา 10:35:37 PM]

หมอนสุขภาพ รองคอ รองกระดูกคอ Memory foam ทรงผีเสื้อ ขนาด 60 cm แก้ปวดคอ โดย emrstoke [เมื่อวานนี้ เวลา 10:21:40 PM]

ฮั้วลักเซียม ถูก ส่งทั่วไทย ขายราคาบริษัท ผจก.ฝ่ายการตลาด (รับตัวแทน) โดย mitedura [เมื่อวานนี้ เวลา 09:57:54 PM]

Hana Carnitine ฮาน่า-คานิทีน ลดน้ำหนัก ผอมเพรียว 7-14 กิโล ไม่กดสมอง ไม่โทรม โดย timeclus [เมื่อวานนี้ เวลา 09:43:14 PM]

เบาะพิงหลัง เมมโมรี่โฟม ทรงอานม้า แก้ปวดหลัง ใช้ในรถยนต์ นั่งทำงาน โดย emrstoke [เมื่อวานนี้ เวลา 09:34:36 PM]

หางาน part time เสาร์-อาทิตย์ (รับด่วน! จำนวนมาก) โดย wikanda [เมื่อวานนี้ เวลา 09:06:31 PM]

งาน part time 2558 คีย์ข้อมูล รับงานไปทำที่บ้านได้ โดย wikanda [เมื่อวานนี้ เวลา 09:06:19 PM]

งานพิเศษ หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียนรับคีย์ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต โดย wikanda [เมื่อวานนี้ เวลา 09:06:12 PM]

>>>เครื่องดักยุง ไฟฟ้า ขจัดปัญหายุงร้ายกวนใจคุณอยู่หมัด โดย AntiMosQ [เมื่อวานนี้ เวลา 08:55:34 PM]

กระเป๋าล้อลากแม่ลูก กระเป๋าเดินทางราคาพันต้นๆ กระเป๋าเดินทางล้อลากราคาพันต้นๆ โดย atradi [เมื่อวานนี้ เวลา 08:51:12 PM]

Venita Delight ZZ Minerals Body Aura SPF60 ครีมน้ำแร่ระเบิด โดย minniiz109 [เมื่อวานนี้ เวลา 08:42:04 PM]

งานเสริมรายได้เสริมทำที่บ้าน งาน Parttime รายได้รับรายสัปดาห์ โดย goodjob [เมื่อวานนี้ เวลา 08:29:19 PM]

หมอนรองคอในรถ Memory Foam ปลอกผ้ากำมะหยี่ โดย emrstoke [เมื่อวานนี้ เวลา 08:17:18 PM]

Pimorich Coffee Scrub สครับกาแฟขัดผิว ภิโมริช โดย minniiz109 [เมื่อวานนี้ เวลา 08:01:58 PM]

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ราคาถูกจากโรงงาน โดย pecializ [เมื่อวานนี้ เวลา 08:00:56 PM]

PAYALL ชีวิตสบาย ใช้จ่ายด้วย เพย์ ออล โดย mermic [เมื่อวานนี้ เวลา 07:20:47 PM]

บริการ ตอกเสาเข็ม ผลิตเสาเข็ม ขายเสาเข็ม โดย stinguis [เมื่อวานนี้ เวลา 07:04:29 PM]

✔รับสมัครตัวแทนจำหน่าย มาร์คลาวา Black Hole Pack โดย yignoring [เมื่อวานนี้ เวลา 06:47:42 PM]

เบาะพิงหลังเมมโมรี่โฟม รองรับสรีระเอว ปลอกผ้ากำมะหยี่ แก้ปวดหลัง ใช้ในรถยนต์ โดย emrstoke [เมื่อวานนี้ เวลา 06:46:32 PM]

อาหารเสริมผู้ชาย "มาโช" เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ใช้บำรุงร่างกายและโดฟเฉพาะกิจ โดย oducbe [เมื่อวานนี้ เวลา 06:37:52 PM]

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด ฮั้วลักป้อ เสริมสร้างฮอร์โมน โดย mitedura [เมื่อวานนี้ เวลา 06:31:48 PM]

รับผลิตอาหารเสริม ในรูปแบบแคปซูล แท็ปเล็ต ซอฟเจล พร้อมบริการขอ อย. โดย dantivill [เมื่อวานนี้ เวลา 06:23:18 PM]

หมอนรองคอ Memory Foam ปลอกผ้ากำมะหยี่ รูปทรงตัว U โดย emrstoke [เมื่อวานนี้ เวลา 06:19:15 PM]

กระเป๋าแฟชั่นสวยๆ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ เกรดดีงานคุณภาพ พร้อมส่งจ้า โดย FaiiFashionShop [เมื่อวานนี้ เวลา 06:06:47 PM]

หางาน Parttime ทำที่บ้าน รับสมัครคนคีย์ข้อมูล 2-3 ช.ม./วัน รายได้ดี โดย goodjob [เมื่อวานนี้ เวลา 06:03:06 PM]

successmore เมื่อก่อนเป็นรายได้เสริม ปัจจุบันเป็นรายได้หลักให้ครอบครัว โดย aeypreecha [เมื่อวานนี้ เวลา 05:58:40 PM]

##สำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้บริการรับทำบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ราคาประหยัด## โดย baan1111 [เมื่อวานนี้ เวลา 05:51:53 PM]

เอมิครีม ครีมหน้าใส สไตล์ญี่ปุ่น ลดฝ้า กระ จุดด่างดำ โดย econtent [เมื่อวานนี้ เวลา 05:39:37 PM]

"จำหน่าย กากเพชร และผงมุข หลากสีสรรค์ หลายรูปแบบ ราคาถูก !!!! โดย imoverfo [เมื่อวานนี้ เวลา 04:31:55 PM]

Powered by SMF | SMF © 2011, Simple Machines