05:26:49 AM 02 สิงหาคม 2014 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
    หน้าแรก    วิธีใช้  ค้นหา  เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก  

สั่งซื้อคู่มือ E-Book ติวสอบรับราชการ ชีตจุฬา สั่งซื้อชีตจุฬาที่นี่ อัพเดท ข่าวการสอบราชการ
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. พ.ศ.2550  (อ่าน 477 ครั้ง)
A A A A
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูอยู่
sheetjula
ผู้ดูแลเว็บไซต์
*****

คะแนน: 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 964
โพสต์: 957


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: 03:49:13 PM 14 มิถุนายน 2013 »

แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. พ.ศ.2550
1.       พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550  บังคับให้เมื่อใด


ก.       6   ตุลาคม  2550                           ค.  6  พฤศจิกายน  2550


ข.       7   ตุลาคม  2550                           ง.   7  พฤศจิกายน   2550


2.        “ผู้ได้รับการเสนอชื่อ”  ตาม พรบ. นี้หมายถึงบุคคลใด


ก.       ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี


ข.       ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ค.       ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา


ง.       ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแล้วแต่กรณี


3.       บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้


ก.       ประธานกรรมการการเลือกตั้ง


ข.       เลขาธิการกรรมการเลือกตั้ง


ค.       คณะกรรมการการเลือกตั้ง


ง.       กรรมการการเลือกตั้ง


4.       ต้องประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้ง


ก.       30  วัน                                            ค. 7   วัน


ข.       15  วัน                                            ง. 3    วัน


5.       กรณีมีเหตุอันสงสัยว่ามีกรณีไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในเขตเลือกตั้งต้องสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน


ก.       30  วัน                                            ค. 7   วัน


ข.       15   วัน                                           ง.  3  วัน


6.       ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละครั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่ากี่คน


ก. 8 คน                                                  ค. 6 คน


ข. 7 คน                                                  ง. 5 คน


7.       ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง


ก. กำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง


ข. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


ค. การถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง


ง. ถูกทุกข้อ


                                คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง มีอำนาจเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่ากี่คน


ก. 6 คน                                                  ค. 7 คน


ข. 8 คน                                                  ง. ตามที่เห็นสมควร


8.       คณะกรรมการการลงคะแนนและนับคะแนนมีจำนวนกี่คน


ก. 9   คน                                                ค. 7 คน


ข. 8   คน                                                ง. ตามที่เห็นสมควร


9.       คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและกรรมการอีกกี่คน


ก. ไม่น้อยกว่า 5  คน                            ค. ไม่น้อยกว่า  7  คน


ข. ไม่น้อยกว่า 6    คน                          ง. ไม่น้อยกว่า  8  คน


10.    บุคคลใดแต่งตั่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและกรรมการอีกแปดคน


ก.       ประธานกรรมการการเลือกตั้ง


ข.       คณะกรรมการการเลือกตั้ง


ค.       กรรมการการเลือกตั้ง


ง.       ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น


11.    ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงเก้าคน ต้องกระทำการอย่างไร


ก.      ให้ดำเนินการตามจำนวนกรรมการที่มีอยู่


ข.      คณะกรรมการประจำหน่วยแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจนครบเก้าคน


ค.      คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง


ง.      ข้อ ก ผิด


12.    พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะส่งตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่เลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า


ก. 10   วัน                                             ค. 15  วัน


ข. 20   วัน                                              ง. 30   วัน


13.    ตัวแทนสังเกตการณ์แต่ละหน่วยเลือกตั้งมีได้กี่คน


ก.       5  คน                                              ค. 3  คน


ข.       4  คน                                              ง.  1  คน


14.    บุคคลใดที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญา


ก.       เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การเลือกตั้ง


ข.       ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด


ค.       ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง


ง.       ถูกทุกข้อ


15.    บุคคลใดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา


ก. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง


ข. กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง


ค. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง


ง. ถูกทุกข้อ


16.    จากคำถามข้อข้างต้น ถ้าบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคำสั่งของศาลอันเดียวกับการเลือกตั้งและได้กระทำโดยสุจริต จะต้องรับผิดทางแพ่งและทางอาญาหรือไม่


ก. ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา     ข. รับผิดทางแพ่งแต่ไม่ต้องรับผิดทางอาญา


ค. รับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา ง. ไม่มีข้อใดถูก


17.    บุคคลใดไม่มีสิทธิเลือกตั้ง


ก.       ผู้มีสัญชาติไทย (ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)


ข.       มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง


ค.       ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช


ง.       มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง


รัฐธรรมนูญ และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


18.   ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ภายในกี่วัน


ก.     30  วัน                                                            ค.  15  วัน


ข.     20   วัน                                                           ง.   7   วัน


แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Administrator
ผู้บริหารเว็บไซต์
*****

คะแนน: -1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

ประกาศ: 483
โพสต์: 349


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: 02:04:39 PM 19 มิถุนายน 2013 »

111111111
แจ้งลบประกาศหรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
ศูนย์รวมเอกสารติวสอบราชการ ชีทจุฬา ข้อสอบ กพ ครูผู้ช่วย ตำรวจ ท้องถิ่น ไฟฟ้า จุฬา
   

สั่งซื้อคู่มือ E-Book ติวสอบรับราชการ ชีตจุฬา สั่งซื้อชีตจุฬาที่นี่ อัพเดท ข่าวการสอบราชการ
 บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
ทางลัด:  

* นำไปเผยแพร่...
เว็บบอร์ด
(BBCode)
เว็บไซต์ทั่วไป
(HTML)

ประกาศใหม่ล่าสุด
ขายหูฟัง Soundmagic E10 หูฟังชื่อดังในตำนาน 7 รางวัลการันตี โดย Soundmagic [วันนี้ เวลา 04:54:17 AM]

รายได้เสริม งานคีย์ข้อมูล $$$รับงานกลับมาทำที่บ้าน โซนบางเขน โดย tukbest [วันนี้ เวลา 04:52:16 AM]

Super Perfect White สุดยอดนวัตกรรม ไวเทนนิ่ง โดย nano2ra [วันนี้ เวลา 04:45:15 AM]

สบู่มหัศจรรย์ Miracle Soap สบู่ฟอกผิวขาวที่มาแรงที่สุด ผิวกายขาวไวกว่า 2 เท่า โดย gesana [วันนี้ เวลา 04:37:25 AM]

แว่นตากันแดด โดย ofemot [วันนี้ เวลา 04:34:49 AM]

งานพิเศษจ่ายรายวัน หลังเลิกเรียน/ หลังเลิกงาน ไม่จำกัดวุฒิ โดย job185513 [วันนี้ เวลา 03:49:14 AM]

งานพิเศษจ่ายรายวัน หลังเลิกเรียน/ หลังเลิกงาน ไม่จำกัดวุฒิ โดย job185513 [วันนี้ เวลา 03:48:59 AM]

งาน part-time สำหรับบุคคลทั่วไป หลังเลิกเรียนเลิกงาน โดย job185513 [วันนี้ เวลา 03:28:23 AM]

หารายได้พิเศษที่บ้าน เสาร์-อาทิตย์ ทำงานผ่านเน็ต โดย job185513 [วันนี้ เวลา 03:27:27 AM]

เทรนเนอร์จักรยาน ระบแม่เหล็ก ปรับได้7ระดับ พร้อมสายรีโมท โดย victorporta [วันนี้ เวลา 02:58:48 AM]

ITS เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เปลี่ยนรายจ่ายรายเดือนเป็นรายได้ถาวร จากการใช้ชีวิตปกติ !!! โดย kedshan [วันนี้ เวลา 02:35:06 AM]

รับด่วน! คนพิมพ์งาน ทำที่บ้าน รับสมัครจำนวนมาก โดย aonjung [วันนี้ เวลา 01:43:43 AM]

ต้องการหารายได้เสริม งานพิเศษ ทำเสาร์อาทิตย์ ทำคู่กับงานประจำได้ โดย aonjung [วันนี้ เวลา 01:43:15 AM]

อยากหารายได้เสริม อาชีพเสริมหลังเลิกงาน ทำที่บ้าน โดย aonjung [วันนี้ เวลา 01:42:42 AM]

Past time สร้างรายได้เสริมง่าย ๆ ที่บ้าน โดย sriparin01 [วันนี้ เวลา 01:04:19 AM]

♡ สบู่มหัศจรรย์ (Miracle Soap) สบู่ฟอกตัวขาว Make Over!!! ขาวไวกว่า 2 เท่า !!! ♡ โดย gesana [วันนี้ เวลา 12:04:41 AM]

โอนู (ONUE) ชุด เสริมหน้าอก ให้อวบใหญ่แน่นกระชับ << ** รีวิวด้านใน >> โดย viosonday [เมื่อวานนี้ เวลา 11:31:21 PM]

ลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ชาเขียว กาแฟควบคุมน้ำหนัก ที่ดีที่สุด โดย modeling [เมื่อวานนี้ เวลา 10:56:06 PM]

งาน part time รายได้เสริมช่วงเย็น ทำผ่านเน็ตที่บ้าน รายได้ดี โดย noonnoon [เมื่อวานนี้ เวลา 10:45:01 PM]

เชิญสัมผัส”เบาะคู่รัก”ที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มความสุขสำหรับคุณและคู่รักโดยเฉพาะ! โดย furniture2play [เมื่อวานนี้ เวลา 10:31:18 PM]

จำหน่ายเครื่องรางของขลัง มหาเสน่ห์ ดึงดูดเพศตรงข้าม ชาย,หญิง ที่แรงที่สุด โดย stye9part [เมื่อวานนี้ เวลา 09:55:10 PM]

งานทำที่บ้านได้ จ่ายเงินทุกวัน งานคีย์ข้อมูล ผ่านคอมพิวเตอร์ ทำงาน 2-3 ชม. โดย esonalnet [เมื่อวานนี้ เวลา 09:41:55 PM]

ชุดนอนซีทรูมัดใจสามี ชุดเซ็กซี่มัดใจแฟน ชุดคอสเพลย์ ส่งฟรี EMS ทั่วไทย โดย allwit111 [เมื่อวานนี้ เวลา 09:21:21 PM]

ทำไม ยูซานา ธุรกิจอันดับ1 จึงตอบโจทย์ความมั่นคงได้อย่างแท้จริง โดย time1soft [เมื่อวานนี้ เวลา 09:12:39 PM]

✔✔✔ โปรแกรมโพสเว็บบอร์ด [Auto 100 %],โพส Facebook ,ออโต้ แถม 500 เว็บ ฟรี ✔✔✔ โดย digheten [เมื่อวานนี้ เวลา 08:40:00 PM]

ชุดกระชับสัดส่วน กางเกงในเก็บพุง กางเกงกระชับสัดส่วน หุ่นสวยหุ่นดี ได้ทุกโอกาส โดย antecheck [เมื่อวานนี้ เวลา 08:18:18 PM]

ขายปลีก-ส่ง เสื้อผ้าเด็ก แฟชั่นเด็ก ชุดเด็ก ราคาถูก <<ผลิตเกินออร์เดอร์>> เกรด A โดย openpost [เมื่อวานนี้ เวลา 08:03:59 PM]

ที่พักชะอำหมู่คณะ บ้านนภสร ที่พักหมู่คณะติดทะเล โดย ingprov [เมื่อวานนี้ เวลา 08:00:27 PM]

ผ้าไหมตกแต่ง โรงแรมรีสอร์ท รับผลิตและออกแบบหมอนอิง+ผ้าคาดเตียงผ้าไหม โดย marketsss [เมื่อวานนี้ เวลา 07:53:31 PM]

★★★ ศูนย์รวมทีวีราคาถูก LED-LCD-PLASMA TV พร้อมโปรโมชั่น !! ราคาถูก + จัดส่งฟรี โดย zefloren [เมื่อวานนี้ เวลา 07:50:11 PM]

โซนิญ่า วิตามิน-อาหารเสริม ลดสิว กระแสแรง หยุดไม่อยู่ 081-7855954 annie โดย marketsss [เมื่อวานนี้ เวลา 07:32:26 PM]

โซนิญ่า วิตามิน-อาหารเสริม ลดสิว กระแสแรง หยุดไม่อยู่ 081-7855954 annie โดย marketsss [เมื่อวานนี้ เวลา 07:30:45 PM]

โซนิญ่า วิตามิน-อาหารเสริม ลดสิว กระแสแรง หยุดไม่อยู่ 081-7855954 annie โดย marketsss [เมื่อวานนี้ เวลา 07:28:14 PM]

<<<!สร้างแบรนด์ของคุณเอง จำหน่าย กระเป๋าเป้ ราคาส่ง ด่วน!!!!>>> โดย zedproof [เมื่อวานนี้ เวลา 07:24:12 PM]

ด่วน! รับคนพิมพ์งานทำที่บ้าน ช่วงเย็นวันจันทร์-ศุกร์ โดย rungrojboom [เมื่อวานนี้ เวลา 07:22:03 PM]

ยาชะลอการหลั่ง(ไม่ใช่ยาปลุกเซ็ก)ทำให้หลั่งช้า แก้ปัญหาเสร็จไวได้100% ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง โดย zedproof [เมื่อวานนี้ เวลา 07:21:59 PM]

รับด่วน คนคีย์งานข้อมูล ทำระหว่างเรียน หลังเลิกงาน เสาร์อาทิตย์ โดย rungrojboom [เมื่อวานนี้ เวลา 07:18:19 PM]

รับสมัคร คนพิมพ์งาน-คีย์ข้อมูล ทำที่บ้าน รับรายได้รายวัน โดย rungrojboom [เมื่อวานนี้ เวลา 07:12:19 PM]

งาน part time พิมพ์เอกสาร พิมพ์งานออนไลน์ สามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้ ดูที่นี่ค่ะ โดย sankop [เมื่อวานนี้ เวลา 05:46:49 PM]

จำหน่าย "หมึกพิมพ์ Laser" มาตราฐาน ISO กว่า 1,000 รายการ จัดส่งฟรี รับประกัน100% โดย onyfinder [เมื่อวานนี้ เวลา 05:35:59 PM]

ขายกล้องติดรถยนต์ Full HD 1080p คุณภาพสูง ราคาถูก ติดตั้งเองได้ <ประกัน 6 เดือน> โดย dtawancam [เมื่อวานนี้ เวลา 05:04:31 PM]

ขายกระเป๋าแบรนด์เนม ไหมหุ้มหูกระเป๋า กระเป๋าใส่มือถือ หมวกแฟชั่น โดย yordero10 [เมื่อวานนี้ เวลา 04:39:19 PM]

คาย่า สารสกัดอินทรีย์เข้มข้น กำจัดวัชพืชในนาข้าว ติตต่อ 0854852208 โดย marketsss [เมื่อวานนี้ เวลา 04:30:54 PM]

mlmoline.com ลงประกาศฟรี โดย nitipats [เมื่อวานนี้ เวลา 04:25:30 PM]

งานมาใหม่! ช่วงวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน โดย bungiiez [เมื่อวานนี้ เวลา 04:16:07 PM]

แนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ อธิบายคำตอบอย่างละเอียด นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช.(ปี 2557) โดย videdin [เมื่อวานนี้ เวลา 03:43:49 PM]

Genesis Powermag อุปกรณ์เพิ่มขนาด ใหญ่ยาว อึดทน คุณผู้ชาย สู้ทั้งคืน เห็นผลเร็ว โดย yandstar [เมื่อวานนี้ เวลา 03:27:04 PM]

คาย่า สารสกัดอินทรีย์เข้มข้น กำจัดวัชพืชในนาข้าว ติตต่อ 0854852208 โดย marketsss [เมื่อวานนี้ เวลา 03:26:39 PM]

สื่ออิตาเลี่ยนเผย เฟลไลนีเซย์เยสซบนาโปลี 15 ล้านปอนด์ โดย missionis9 [เมื่อวานนี้ เวลา 03:22:40 PM]

หางาน พิเศษ Part-time คีย์ข้อมูลส่งเมล์ กระจายสื่อทาง Internet สามารถทำที่บ้านได โดย Aammeit [เมื่อวานนี้ เวลา 03:12:49 PM]

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!